NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kunka, Josef František Xaver, 1884-1965
Odkaz. forma Kunka, Josef František, 1884-1965
Kunka, František, 1884-1965
Kunka, Josef, 1884-1965
Narození 16. srpna 1884, Moravský Krumlov (okr. Znojmo)
Úmrtí 23. ledna 1965, Krasonice (okr. Jihlava)
Místo působení Nová Říše (okr. Jihlava) - Knihovna premonstrátského kláštera (1913-1914)

Biografická pozn. Narozen 16. 8. 1884 v Moravském Krumlově, zemřel 23. 1. 1965 v Krasonicích. Katolický kněz, knihovník, práce z oboru teologie, sociologie a církevních dějin.
Źivotopis Narodil se 16. srpna 1884 v Moravském Krumlově. Od roku 1894 docházel na vyšší české gymnázium v Brně, kde také v roce 1904 maturoval. V letech 1905 až 1909 vystudoval teologii na biskupském teologickém institutu v Brně. Na kněze byl vysvěcen v červenci 1909, v srpnu 1909 vstoupil do novoříšského kláštera. Od roku 1911 byl ranním kazatelem ve Staré Říši. Za opata Ferdinanda Hotového byl poslán do vídeňské dvorní knihovny, aby se seznámil s knihovnickou prací. Po návratu mu přibyla k funkci ranního kazatele správa knihovny a archivu. V knihovně zavedl nový lístkový autorský katalog s lístky o velikosti 12x16 cm, které se stavěly na kratší stranu. Po vypuknutí 1. světové války byl jmenován vojenským kaplanem patrně v průběhu roku 1915, ale již v červnu 1915 byl zproštěn vojenské služby a začala jeho řadu desetiletí trvající duchovní služba v Krasonicích. Zpočátku měl funkci administrátora, ale od roku 1918 již je uváděn jako farář. Koncem 30. let 20. století byl zvolen konventem v Nové Říši opatem, ale protože nesouhlasil s řádovou reformou, byl pro římskou Kongregaci nepřijatelný a opatem se nestal. Jako farář působil až do své smrti 23. ledna 1965 na faře v Krasonicích. Pochován byl na místním hřbitově. Byl literárně činný.
Další info URLMatriční záznam o narození

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 18 / 000001890.htm ]