NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Millauer, Franz Xaver Maximillian, 1784-1840
Církevní jméno Meitl, Maximilian, 1784-1840
Meitl, F. X. M., 1784-1840
Odkaz. forma Milauer, František Xaver Maxmilian, 1784-1840
Millauer, Maxmilián František, 1784-1840
Millauer, Maximillian, 1784-1840
Narození 17. prosince 1784, České Budějovice (okr. České Budějovice)
Úmrtí 14. června 1840, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Vyšší Brod (okr. Český Krumlov) - Cisterciácký klášter (1810-1815)

Biografická pozn. Narozen 17. 12. 1784 v Českých Budějovicích, zemřel 14. 6. 1840 v Praze. ThDr., člen řádu cisterciáků, knihovník, profesor university v Praze. Práce v oboru archeologie, historie, genealogie, publikovány časopisecky, autor dějin teologické fakulty v Praze, psal převážně německy.
Źivotopis Narodil se 17. prosince 1784 v Českých Budějovicích do rodiny syndika Laurentia Millauera a byl pokřtěn jmény Franz Xaver. Navštěvoval piaristickou školu v Českých Budějovicích a od října 1799 studoval filozofii a teologii na univerzitě v Praze. V roce 1802 vstoupil do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, v listopadu 1806 složil řádové sliby a přijal řádové jméno Maximilian. V listopadu 1807 byl vysvěcen na kněze. V roce 1808 působil jako kaplan v poutním kostele Maria Trost v Dobré Vodě. Další rok pak jako polní kaplan u 3. zeměbraneckého praporu v Heřmanově Městci. Po rozpuštění zeměbrany se stal kooperátorem v Boršově nad Vltavou. V listopadu 1810 získal doktorát z teologie na pražské univerzitě a v roce 1811 byl jmenován profesorem na domovské teologické škole vyšebrodského kláštera. Zde vyučoval zpočárku církevní dějiny a kanonické právo a od dalšího roku morální a pastorální teologii, katechetiku a pedagogiku. Zároveň v klášteře zastával již od roku 1810 (novější literatura zřejmě mylně píše o roce 1811) funkce knihovníka a archiváře a od roku 1812 i sekretáře a tzv. gastmajstra. V červnu 1815 se císařským rozhodnutím stal profesorem pastorální teologie na teologické fakultě pražské univerzity a v roce 1817 fakultním historiografem. V roce 1818 byl zvolen dopisujícím členem Moravsko-slezské společnosti pro povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy. V roce 1819 byl zvolen řádným členem Královské české společnosti nauk a v letech 1822 až 1829 byl jejím ředitelem (tajemníkem). V roce 1823 byl členem a od roku 1824 do roku 1829 předsedou Národního muzea v Čechách.
V letech 1820/21 a 1826/27 byl děkanem teologické fakulty a v letech 1833/34 rektorem univerzity, v roce 1839 byl jmenován do císařské rady. Plicní nemoc a časté chrlení krve bylo příčinou jeho skonu v Praze dne 14. června 1840.
Další info URLWikipedie (Franz Xaver Maximilián Millauer)
URLKohoutí kříž (MILLAUER, Maximilian Franz Xaver)
URLBiographia Cisterciensis (Millauer, Maximilian)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001915.htm ]