NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Čeřovský, Jan, 1913-1980
Církevní jméno Čeřovský, Augustin, 1913-1980
Bednář, Zdeněk, 1913-1980
Záruba, Jindřich, 1913-1980
Hlavsa, Jan, 1913-1980
Odkaz. forma jč, 1913-1980
Narození 6. dubna 1913, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 17. října 1980, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Břevnovský klášter (1939-1943, 1948-1950)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (1967-)

Biografická pozn. Narozen 6.4.1913 v Praze, zemřel 17.10.1980 tamtéž. Archivář, knihovník, autor statí z dějin břevnovského kláštera.
Źivotopis Narodil se 6. dubna 1913 na Žižkově do rodiny dílovedoucího státních drah. V letech 1924 až 1927 docházel na státní gymnázium v Praze 11 a následně na České arcibiskupské gymnázium v Praze, kde maturoval v roce 1932. Po maturitě vstoupil do benediktinského noviciátu v Břevnovském klášteře, přijal řádové jméno Augustin a v říjnu 1933 složil slavné řeholní sliby. V klášteře se věnoval do roku 1935 studiu filozofie a teologie. Další vzdělání získal na teologické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1935 až 1939, přičemž v průběhu roku 1937 odjel do Říma a dva semestry strávil v Institutu Anselmianum. Po uzavření vysokých škol působil v Břevnovském klášteře do roku 1943 jako knihovník a archivář a zároveň studoval na Státní archivní škole v Praze. V roce 1943 vystoupil z řádu benediktinů a do roku 1947 byl civilním zaměstnancem v Archivu ministerstva vnitra. V roce 1948 se vrátil do Břevnovského kláštera jako smluvní vědecká síla, aby se staral o archiv a knihovnu. V letech 1950 až 1952 byl vězněn z politických důvodů. Po podmínečném propuštění nastoupil jako pomocný dělník do Spojených oceláren národního podniku Kladno. Od roku 1955 pracoval jako dělník ve skladu továrny Spofa v Praze na Žižkově. Ve volném čase se staral o závodní knihovnu a přispíval do Katolických novin pod pseudonymy Zdeněk Bednář, Jindřich Záruba a Jan Hlavsa. V roce 1967 se mu podařilo získat místo vedoucího oddělení dokumentace v Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody.
Dokončil zde soupis movitých kulturních památek, napsal operativní příruční seznam ke státnímu seznamu nemovitých kulturních památek a vybudoval knihovnu střediska. Dne 17. října 1980 podlehl těžké chorobě v Praze.
Další info URLWikipedie (Jan Čeřovský (archivář))
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001922.htm ]