NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Rauch, Moritz Joseph, 1803-1871
Odkaz. forma Rauch, Mauritius Josephus, 1803-1871
Rauch, Mořic Josef, 1803-1871
Rauch, Moriz Joseph, 1803-1871
Narození 4. února 1803, Tachov (okr. Tachov)
Úmrtí 17. dubna 1871, Teplá (okr. Cheb)
Místo působení Teplá (okr. Cheb) - Klášter premonstrátů (1843-1848)

Biografická pozn. Narozen 4.2.1803 v Tachově, zemřel 17.4.1871 v Teplé. Dr. theol., kněz a knihovník.
Źivotopis Narodil se 4. února 1803 v Tachově a pokřtěn byl jménem Joseph. Navštěvoval premonstrátské gymnázium a filozofický ústav v Plzni a v roce 1821 vstoupil do řádu premonstrátů. Na pražské univerzitě studoval do roku 1827 teologii. V teologických studiích pokračoval na vídeňské univerzitě, kde mu byl udělen v roce 1830 titul doktora teologie. V březnu 1826 byl vysvěcen na kněze a v dalších dvou letech působil jako katecheta na normální škole a opatský jáhen v premonstrátském klášteře Teplá. V letech 1829 a 1830 byl farářem u sv. Augustina ve Vídni. Od roku 1831 až do 1839 působil na teologickém učilišti tepelského kláštera a poté do roku 1842 ve Sv. Vojtěchu a Rájově. V roce 1842 se zúčastnil neúspěšné opatské volby v klášteře Teplá. V letech 1843 až 1848 zastával místo archiváře, knihovníka, analisty a sekretáře opata v klášteře Teplá. Potom do roku 1850 byl farářem v Touškově. V roce 1850 rezignoval na místo faráře a odešel přednášet náboženství na vyšším gymnáziu v Plzni a suplovat přírodní vědy na nižším gymnáziu v Plzni, resp. biblistiku a orientální jazyky na plzeňském premonstrátském gymnáziu. Na konci srpna 1855 převzal faru v Úherci. V roce 1858 odešel na odpočinek. Poslední léta trávil jako konventuál v klášteře Teplá, kde zemřel 17. dubna 1871.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu
URLMatriční záznam o úmrtí a pohřbu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001923.htm ]