NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Schneedorfer, Leo, 1839-1914
Církevní jméno Schneedorfer, Adalbert, 1839-1914
Narození 20. dubna 1839, Horní Chrášťany (okr. Prachatice)
Úmrtí 23. září 1914, Vyšší Brod (okr. Český Krumlov)
Místo působení Vyšší Brod (okr. Český Krumlov) - Cisterciácký klášter (1872-1873)

Biografická pozn. Narozen 20. 4. 1839 v Horních Chrášťanech, zemřel 23. 9. 1914 ve Vyšším Brodě. Katolický kněz, cisterciák, knihovník, doktor teologie, profesor biblistiky, děkan fakulty, vyznamenán komturským křížem Františka Josefa a Řádem železné koruny.
Źivotopis Narodil se 20. dubna 1839 v Horních Chrášt’anech do sedlácké rodiny a jeho jméno bylo zapsáno do matriky jako Vojtěch. Po absolvování gymnázia v Českých Budějovicích v roce 1861 vstoupil do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. V letech 1862 až 1866 studoval teologii na univerzitě v Innsbrucku. V roce 1865 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1866 působil jako kaplan v Rychnůvku a od roku 1867 v Dobré Vodě u Nových Hradů. V roce 1870 se stal spirituálem vyšebrodských řádových kleriků v Českých Budějovicích, v roce 1872 provizorem na faře v Dobré Vodě a knihovníkem vyšebrodského kláštera. V červenci 1873 byl promován doktorem teologie na pražské univerzitě. Poté podnikl několik studijních cest po Německu. V roce 1875 se stal asistentem na teologické fakultě pražské univerzity. Od roku 1876 vyučoval semitské jazyky a starozákonní biblická studia na českobudějovickém diecézním teologickém ústavu. V roce 1883 byl jmenován profesorem novozákonního studia a výkladu bible na německé univerzitě v Praze, ve školním roce 1886/87, 1890/91, 1895/96 1899/1900 a 1905/06 byl zvolen děkanem fakulty a v roce 1910 jmenován profesorem honorariem. Jeho biblická kompendia se užívala jako učebnice. Byl členem učených společností, mj. Německo-orientální společnosti v Halle a Lipsku a členem zemské školní rady pro Čechy. Začátkem července 1914 vážně onemocněl v Nových Hradech, smrtelně nemocný dorazil do nadačního domu v Českých Budějovicích, odkud byl okamžitě odvezen do vyšebrodského kláštera, kde zemřel 23. září 1914. Pochován byl ve hřbitovní kapli svaté Anny ve Vyšším Brodě.
Medaile a ocenění Řád železné koruny III. třídy (1899)
čestný občan Horních Chrášt’an (1899)
dvorní rada (1904)
komturský kříž Řádu Františka Josefa (1910)
Další info URLÖsterreichisches Biographisches Lexikon (Schneedorfer, P. Leo)
URLKohoutí kříž (Schneedorfer, Leo)
URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001939.htm ]