NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Gindely, Antonín, 1829-1892
Odkaz. forma Gindely, Anton, 1829-1892
Narození 3. září 1829, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 24. října 1892, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Lobkovická knihovna (1861-1892)

Biografická pozn. Narozen 3. 9. 1829 v Praze, zemřel 24. 10. 1892 tamtéž. PhDr., historik, středoškolský pedagog, univerzitní profesor, knihovník, zemský archivář.
Źivotopis Narodil se 3. září 1829 v Černínském paláci v Praze do rodiny truhláře, který však brzy rodinu opustil. Antonín docházel v letech 1838 až 1840 do vzorné hlavní školy na Malé Straně a v letech 1840 až 1846 na malostranské gymnázium. Následně absolvoval filozofickou fakultu pražské univerzity. Od roku 1848 studoval dva roky na teologické fakultě, teologická studia však nedokončil a přešel na práva. V prosinci 1851 složil zkoušku z dějepisu a zeměpisu požadovanou pro výuku na gymnáziích. V dalším roce získal doktorát z filozofie a podstoupil učitelskou zkoušku z filozofie. V roce 1853 absolvoval zkoušku z němčiny a literatury. V té době již vyučoval od podzimu 1852 na české reálné škole na Královských Vinohradech. V září 1853 byl jmenován suplujícím profesorem dějin na olomoucké univerzitě. Po jejím zrušení v roce 1855 čerpal dovolenou, během níž bádal o jednotě bratrské. Protože nezískal místo na některé z univerzit, vrátil se v září 1856 na českou reálku do Prahy. Na ní sice byl jmenován roku 1857 skutečným profesorem, ale na konci školního roku 1857/58 požádal o studijní dovolenou, aby mohl pokračovat ve studijních cestách po německých archivech. V roce 1860 byl několik měsíců redaktorem vídeňského časopisu Vaterland, dále bádal a psal vědecké práce i učebnice. Po návratu z Drážďan v září 1861 přijal místo knihovníka u knížete Jiřího z Lobkovic, které zastával podle Hejnové do roku 1869, podle Kollmanna až do konce svého života vedle pozdějšího místa zemského archiváře a univerzitního profesora. Zemským archivářem byl jmenován od října 1862.
Od prosince 1862 působil také jako mimořádný profesor rakouských dějin na pražské univerzitě. Řádným profesorem byl jmenován v roce 1867, ve školním roce 1878/79 byl zvolen děkanem filozofické fakulty. Po rozdělení pražské univerzity na českou a německou v roce 1881 působil na německé univerzitě. V letech 1873 a 1874 učil dějiny a češtině korunního prince Rudolfa. Vedle čistě vědeckých prací napsal řadu učebnic dějepisu pro střední školy, které byly vydány v němčině a přeloženy byly do češtiny a srbochorvatštiny. Byl členem řady učených společností, od roku 1855 mimořádným a od roku 1864 řádným členem Královské české společnosti nauk, od roku 1861 dopisujícím členem a od roku 1870 řádným členem císařské akademie ve Vídni a od roku 1890 řádným členem České akademie věd a umění. Zemřel 24. října 1892 v Praze a pochován byl 27. října 1892 do hrobu na Olšanských hřbitovech. Další užité zdroje: Neue Freie Presse, 22. 3. 1867, s. 14. Prager Abendblatt, 26. 10. 1892, s. 2.
Medaile a ocenění Řád železné koruny III. třídy (1874)
Další info URLWikipedie (Antonín Gindely)
URLÖsterreichisches Biographisches Lexikon (Gindely, Anton)
URLSoupis pražského obyvatelstva

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001944.htm ]