NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Zábranová, Jiřina, 1903-1974
Církevní jméno Píchová, Jiřina, 1903-1974
Narození 18. dubna 1903, Budíkov (okr. Pelhřimov)
Úmrtí 24. května 1974
Místo působení Humpolec (okr. Pelhřimov) - Veřejná knihovna a čítárna Komenského (1940-1948)

Biografická pozn. Narozena 18.4.1903 v Budíkově, zemřela 24.5.1974. Učitelka, funkcionářka Národně socialistické strany, knihovnice, autorka knihy Ohlédnutí.
Źivotopis Narodila se 18. dubna 1903 do rodiny řídícího učitele na dvojtřídce v Budíkově /Pelh/ jako Jiřina Píchová. V letech 1918 až 1922 studovala v učitelském ústavu v Kutné Hoře. Od roku 1922 působila jako učitelka v Herálci, Čejově, Budíkově a Humpolci. V roce 1930 se vdala a vystoupila z církve. V roce 1931 porodila syna Jana, významného básníka, prozaika a překladatele. Usilovala o rozvoj Humpolce, prosadila postavení družstevní prádelny a přispěla ke zkvalitnění městské knihovny. Pracovala v Ochraně matek a dětí, v Červeném kříži a u Dobrovolných sester. V roce 1940 chodila do Veřejné knihovny a čítárny Komenského zdarma pomáhat dosavadnímu humpoleckému knihovníkovi V. Kamešovi. Protože už nemohla učit, byla jmenována městskou knihovnicí. V knize Ohlédnutí vzpomíná, že v Protektorátu do knihovny docházely seznamy zakázaných knih. Takové knihy musela vyřadit, ale ukládala je do beden a spolehlivým osobám je půjčovala z podpultu. Největší zájem byl tehdy o Rozrušenou zemi od Šolochova. Působila i jako redaktorka Zálesí. V srpnu 1945 absolvovala třítýdenní státní knihovnický kurz v Třebíči. Okresní knihovnickou inspektorkou byla jmenována od 1. listopadu 1945. Vyučovala češtinu, dějepis a zeměpis na gymnáziu jako výpomocné učitelka, starala se o městskou knihovnu. Řízení městské knihovny předala po únoru 1948. Protože byla po roce 1945 poslankyní za Národně socialistickou stranu, byl s ní po únoru 1948 vykonstruován politický proces a v letech 1949 až 1960 byla vězněna jako “nepřítel lidu”. V roce 1965 odešla do invalidního důchodu. Zemřela 24. května 1974 na plicní embolii.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001945.htm ]