NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Metyš, Jaromír, 1896-1975
Narození 9. ledna 1896, Litomyšl (okr. Svitavy)
Úmrtí 31. května 1975, Moravská Třebová (okr. Svitavy)
Místo působení Litomyšl (okr. Svitavy) - Městská veřejná knihovna (1921-1942)

Biografická pozn. Narozen 9. 1. 1896 v Litomyšli, zemřel 31. 5. 1975 v Moravské Třebové, farář Církve československé, knihovník a hudebník.
Źivotopis Narodil se 9. ledna 1896 v Litomyšli. Ve svém rodišti vystudoval gymnázium a v roce 1914 vstoupil do katolického semináře v Hradci Králové. Po absolvování třetího ročníku z něho vystoupil a navštěvoval pak v Karlíně jednoroční obchodní kurs. V letech 1920 až 1922 vyučoval zpěv. Patrně v roce 1921 začal pomáhat v litomyšlské knihovně, a když bylo v roce 1922 v Litomyšli systematizováno místo městského knihovníka, byl jmenován do této funkce. Ve školním roce 1922/3 absolvoval státní knihovnickou školu. V roce 1924 vypracoval opis autorského seznamu z oddělení beletrie pro tištěný katalog. Ten vydala knihovní rada města Litomyšle v roce 1925 nákladem 1000 výtisků. V knihovně vybudoval Smetanovo hudební oddělení, i když byla hudební oddělení předepsána jen pro města nad 10 tisíc obyvatel. Výhodně zakoupil do hudebního oddělení rozsáhlou hudební knihovnu Josefa Portmana a zkatalogizoval hudebniny podle vlastních pravidel. V roce 1926 zavedl nový výpůjční systém v knihovně, který byl zjednodušením systému Paula Ladewiga z essenské knihovny, a podrobně ho popsal v Časopise československých knihovníků. V květnu 1928 přednášel na knihovnickém kurzu ve Vysokém Mýtě. V roce 1931 patřil mezi organizátory celostátního sjezdu knihovníků v Litomyšli. V knihovně pracoval jen do roku 1942 patrně kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu a množství jiných aktivit. Byl totiž učitelem náboženství nově vzniklé československé církve a v březnu 1922 byl ordinován jejím knězem. Funkci faráře pak vykonával do roku 1958 v Litomyšli a v letech 1971 až 1972 v Moravské Třebové.
Byl také litomyšlským kronikářem a redaktorem příležitostných sborníků, předsedou odboru Společnosti přátel Lužice v Litomyšli a členem jejího ústředního výboru v Praze. Od roku 1922 působil jako sbormistr a dirigent litomyšlského pěveckého spolku, resp. sboru Vlastimil a dirigent Litomyšlské filharmonie. Byl spoluzakladatelem hudebních slavností Smetanova Litomyšl. V roce 1958 se odstěhoval do Moravské Třebové. I tam byl organizátorem kulturního života a sbormistrem pěveckého sdružení Smetana v Moravské Třebové. V tomto městě zemřel 31. května 1975.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001951.htm ]