NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pilař, Jindřich, 1954-
Narození 2. července 1954, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní technická knihovna (nyní Národní technická knihovna) (1979-1982)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1982-2020)

Biografická pozn. Narozen 2. 7. 1954 v Praze. Mgr., knihovník, práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 2. července 1954 v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Praze-Libni, kam docházel v letech 1969 až 1973, vystudoval nástavbový obor knihovnictví a vědecké informace na Střední knihovnické škole v Praze, kde maturoval v roce 1975. V letech 1975 až 1979 studoval na katedře knihovnictví a vědeckých informací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V dalších letech absolvoval nejrůznějších vzdělávací akce, kurzy, konference, zahraniční pobyty a stáže (např. studijní pobyty v Deutsches Bibliotheksinstitut, Zentralinstitut für Bibliothekswesen, UB Mainz, Bibliothekarische Auslandsstelle – UB Köln a další německé knihovny), jazykové kurzy (angličtina a němčina na pražské jazykové škole a v dalších institucích), základní kurz katalogizace v MARC21 apod. V letech 1979 až 1982 pracoval v oddělení Mezinárodních meziknihovních služeb Státní technické knihovny v Praze. Poté až do roku 2020 byl zaměstnán v Národní knihovně ČR v Sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví (později nazývaném Odbor knihovnictví NK ČR, resp. Knihovnický institut). Jako brigádník či krátkodobý pracovník působil i v knihovně Archivu Národního divadla a knihovně Československého dokumentačního střediska v Scheinfeldu (Německo). Ze služeb, které vykonával v Národní knihovně ČR, lze uvést: agenda monografické literatury a časopiseckých článků výpůjční, reprografické, referenční, bibliograficko-informační a poradenské služby v Knihovně knihovnické literatury (KKL) manuální a elektronické rešerše ze sekundárních zdrojů KKL, Národní knihovny ČR a dalších institucí (dokumentografické kartotéky a sekundární zdroje KKL, bibliografie českého knihovnictví, databáze LISA, LISTA, CASC, LLIS, oborové internetové portály, klasické vyhledávače atd.).
Z akviziční činnosti a ze zpracování zdrojů si zaslouží zmínku: konzultace a výběrová asistence při selekci a věcném zpracování monografické a časopisecké literatury, zejména z oblasti informačních technologií a jejich praktických aplikací v oblasti knihovnictví, zpracovávání bibliografií časopiseckého fondu KKL, zejména Souborného seznamu zahraničních knihovnických periodik, vedení dokumentační kartotéky cestovních zpráv pracovníků NK ČR, správa souboru dokumentů IFLA, správa souboru dokumentů o automatizovaných knihovnických systémech, katalogizace fondů knihovny Archivu Národního divadla, retrospektivní katalogizace naskenovaných katalogů KKL. Významné byly i jeho studijní a rozborové práce, překlady a autorské práce, mezi něž patřilo zpracovávání referátů a abstraktů z cizojazyčné literatury pro periodika Knihovna, Novinky knihovnické literatury a Index, zpracovávání studijních, rozborových a pod. Připravoval také podkladové materiály pro týmy spolupracují na přípravě knihovnické legislativy a na projektech vyznamenaných cenami Infora, jako byla Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) a Oborová brána KIV. Některých takových týmů byl i členem. Zúčastnil se mezinárodního projektu vícejazyčného slovníku knihovnické terminologie vedeného slovinskou Národní a univerzitní knihovnou Ljubljana. V Knihovnickém institutu (KI) zajišťoval také redakční a vydavatelské práce, tj. vydávání překladů odborných publikací z produkce německých vydavatelství (zejm. DBI) a příležitostných odborných publikací KI (např. Stěhování knihoven, Knihovnická legislativa, Souborný seznam zahraničních knihovnických periodik…, Doporučení pro veřejné knihovny apod.).
Spravoval internetové knihovnické portály a prezentace, např. portál Informace pro knihovny či informační portál programu Ministerstva kultury VISK (Veřejné informační služby knihoven) a prezentace typu Moje kniha či Cena Ministerstva kultury – Knihovna roku. Zhruba v letech 1993 až 2020 byl členem SKIP. V rámci členství v něm působil jako hlavní technický editor webového portálu SKIP a správce elektronické verze časopisu SKIP Bulletin SKIP. Řadu let byl členem redakční rady Bulletinu SKIP. V letech 1999 až 2016 byl technickým editorem Bulletinu SKIP. Z další dobrovolné činnosti lze uvést členství v minimalistickém Souboru umělecké improvizace a ze zájmů poslech klasické hudby staré i současné, fotografování, četbu, divadlo, výtvarné umění, turistiku a cyklistiku.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001961.htm ]