NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Markup, František, 1902-1970
Církevní jméno Krušín, 1902-1970
Narození 13. dubna 1902, Rakovník (okr. Rakovník)
Úmrtí 8. února 1970, Rakovník (okr. Rakovník)
Místo působení Rakovník (okr. Rakovník) - Městská knihovna a čítárna (1921-1930)

Biografická pozn. Narozen 13. 4. 1902 v Rakovníku, zemřel 8. 2. 1970 tamtéž. Redaktor, knihovník, archivář, prozaik.
Źivotopis Narodil se 13. dubna 1902 v Rakovníku do rodiny kočího. Od roku 1916 se učil pánským krejčím a v roce 1919 navštěvoval živnostenskou pokračovací školu v Rakovníku. Od roku 1920 byl úředníkem městského úřadu a od října 1921 již prováděl revizi a inventuru v rakovnické knihovně. V roce 1922 absolvoval státní knihovnický kurz v Plzni, ale bez státní zkoušky. Díky hendikepu nedostatečného vzdělání pracoval jako městský knihovník pouze do konce listopadu 1930. Každoročně musel zpracovával výkazy o činnosti knihovny. Často v nich nešetřil kritikou. Např. ve výkazu za rok 1926 upozornil na zastarávání fondu slovy: Knihovna zastarává, nevábí, staří čtenáři nemají co číst, pro vyspělejší čtenáře nemá knihovna vůbec téměř knih. V roce 1930 ještě stihl přestěhovat knihovnu do nových prostor. Začátkem listopadu 1930 oznámil knihovní radě, že se vzdává vedení městské knihovny a čítárny. Jako důvod uvedl nemožnost dostatečně se věnovat knihovně, protože vykonával ještě jedno zaměstnání. V dalším roce se snažil uživit jako krejčí ve francouzské Nice, ale neuspěl. Vrátil se proto do Čech, prodával výrobky v Krásné jizbě a působil jako redaktor Baťových novin ve Zlíně. Od 30. let 20. století přispíval do novin a časopisů. V letech 1933 až 1936 pracoval v rakovnické spořitelně. V letech 1938 až 1946 byl spisovatelem a novinářem na volné noze v Praze. Psal i dramatizoval již napsaná díla. Od roku 1946 do roku 1958 pracoval jako archivář v Československém rozhlase. V letech 1947 a 1948 si přivydělával redigováním edice Románové novinky pro pražské nakladatelství Práce. Od roku 1958 do odchodu do penze v roce 1962 byl archivářem v Okresním archivu v Rakovníku. Zemřel 8. února 1970 v Rakovníku.
Další info URLKniha narozených v Rakovníce

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001962.htm ]