NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hornof, Václav, 1840-1874
Církevní jméno Kněževeský, Václav, 1840-1874
Odkaz. forma Hornof, V., 1840-1874
Hornov, Václav, 1840-1874
Hornof, Vácslav, 1840-1874
Hornov, Václ., 1840-1874
Narození 21. září 1840, Kněževes (okr. Rakovník)
Úmrtí 6. března 1874, Chrášťany (okr. Rakovník)
Místo působení Kněževes (okr. Rakovník) - Občanská knihovna (1870-1874)

Biografická pozn. Narozen 21.9.1840 v Kněževsi u Rakovníka, zemřel 6.3.1874 v Chrášťanech u Rakovníka. Učitel, autor literatury pro mládež, pedagogický spisovatel, básník, knihovník a překladatel z němčiny.
Źivotopis Narodil se 21. září 1840 v Kněževsi u Rakovníka do rodiny sedláka Josefa Hornofa. Zpočátku navštěvoval domácí jednotřídku ve svém rodišti, čtvrtou třídu vychodil soukromě v Rakovníku. Pak studoval tři roky na reálce v Rakovníku a v letech 1859 a 1860 navštěvoval učitelský ústav v Praze. Jako český vlastenec přispíval Matici české na vydávání českých knih. Šest měsíců učil ve škole v Panenském Týnci, ale protože onemocněl tuberkulózou, musel se tohoto místa vzdát. Vrátil se proto domů k rodičům do Kněževsi a v roce 1861 tam založil čtenářský spolek pod názvem Beseda. Staral se však i o občanskou knihovnu v Kněževsi poté, co jí rakovnický spolek Vesna daroval 1. ledna 1870 50 svazků. Tento fond rozmnožil během osmi měsíců na 400 svazků díky přispěvkům od dárců i vlastním nákupem. Aby obyvatelé Kněževsi knihovnu navštěvovali, nechal vytisknout v Rakovníku leták informující, že 9. října 1870 uspořádá v místním hostinci výstavu všech spisů, map a obrazů, které knihovna do té doby získala. Vstup na výstavu byl volný, ale návštěvníci měli donést staré a nové knihy jako dar pro knihovnu. Půjčovat začal 23. října 1870, a to každou neděli a svátek v odpoledních hodinách v jedné z místností hostince. V roce 1872 převzala knihovnu obec, ale Hornof se o knihovnu staral dál, jak dokládá zpráva z Národních Listů, kde se kritizuje, že v tom roce dostal malou odměnu. Leták z roku 1870 se dochoval vlepený do Pamětní knihy občanské knihovny v Kněževsi. Podle Švarce bylo jméno knihovníka na letáku psáno jako Hornov, což je dost překvapivé, protože v Kněževsi, jak uvádí matrika, se rodili jen nositelé příjmení Hornof.
Švarc rovněž tvrdí, že knihovník předal fond do rukou svého nástupce 31. března 1876, což však není možné, protože zemřel v Chrášťanech 6. března 1874. Pohřben byl na hřbitově v Kněževsi a místní občané mu tam 15. srpna 1885 odhalili pomník, neboť se proslavil jako autor poučných spisů pro mládež.
Medaile a ocenění odhalení pomníku (1885)
Další info URLKniha narozených v Kněževsi
URLWikipedie (Václav Hornof)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001964.htm ]