NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Urlich, Kryštof, 1827-asi 1886
Narození 11. dubna 1827, Dvůr Králové nad Labem (okr. Trutnov)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Dívčí škola u Matky Boží před Týnem (1855-1860)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Škola u Matky Boží Vítězné na Malé Straně (1861-1880)

Biografická pozn. Narozen 11. 4. 1827 ve Dvoře Králové, zemřel po roce 1885 v Praze. Učitel, knihovník, práce pro děti.
Źivotopis Narodil se 11. dubna 1827 do rodiny knihaře ve Dvoře Králové. Ve svém rodišti docházel na hlavní školu a do 1. ročníku bývalé 4. třídy. Potom navštěvoval šestiměsíční německý učitelský kurz pro pomocníky triviálních škol, který zakončil zkouškami v roce 1844, a šestiměsíční kurz pro české triviální školy. Po jeho absolvování se stal prozatímním pomocníkem v dívčí škole ve Dvoře Králové. Následovalo stěhování do Prahy, kde vychodil 2. ročník bývalé 4. třídy na vzorné škole malostranské a v roce 1847 v ní absolvoval učitelský kurz. V roce 1848 dosáhl učitelské způsobilosti pro hlavní školu a začal vypomáhat na svatopetrské škole. V roce 1850 vypomáhal na chlapecké škole týnské. V roce 1851 získal místo provizorního podučitele na svatopetrské škole a koncem roku 1853 byl ustanoven definitivním podučitelem v dívčí škole týnské. Zároveň si přivydělával vyučováním po domech. Ve volnu se vzdělával a navštěvoval nedělní přednášky o technické chemii. Knihovnu, kterou založil kněz Jan Karel Škoda v dívčí škole u Matky Boží před Týnem, nově uspořádal a šest let spravoval. V říjnu 1861 byl jmenován učitelem na nově zřízené farní české hlavní škole u Matky Boží Vítězné na Malé Straně. Působil na ní 19 let a po celou dobu se staral o školní knihovnu, kterou založil se Štěpánem Bačkorou a Antonínem Palečkem 20. října 1861. V roce 1880 byl zvolen řídícím učitelem obecné chlapecké a dívčí školy u sv. Vojtěcha v Praze na Novém Městě a působil v ní ještě v roce 1892. Byl literárně činný, přispíval do časopisu Škola a život a vymýšlel početní úlohy do jeho přílohy Štěpnice. V roce 1866 se nakrátko stal redaktorem časopisu Komenský.
Byl členem Budče pražské, od roku 1860 členem pražské Besedy. V roce 1873 byl zvolen na okresní poradě pražských učitelů do pětičlenného výboru, který měl prozkoumat všechny knihy pro mládež vydané po roce 1848 a vybrat vhodné pro četbu. Přes 40 let byl aktivním členem Jednoty pražského učitelstva ke vzájemnému podporování v nemoci a úmrtí. Za zásluhy o tuto jednotu byl zvolen v březnu 1900 čestným členem. Zemřel tedy až po roce 1899.
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001967.htm ]