NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Uzlová, Eva, 1978-
Narození 12. prosince 1978, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (2005-2013)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní archiv (2015-)

Biografická pozn. Narozena 12. 12. 1978 v Praze. Mgr., archivářka a knihovnice.
Źivotopis Narodila se 12. prosince 1978 v Praze. V letech 1993 až 1997 navštěvovala gymnázium v Říčanech. Po maturitě absolvovala studium archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jí byl udělen titul bakaláře v roce 2000. V letech 2001 až 2004 vystudovala magisterský obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeden semestr pobývala na Vilnius University – Faculty of Communication. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala v letech 2015 až 2017 obor Vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 2003 pracovala v Národním filmovém archivu jako odborný archivář oddělení písemných archiválií. Inventarizovala archivní fondy, zpracovávala listinné archiválie pro digitalizační pracoviště a podílela se jako young scientist na řešení mezinárodního projektu Collate, jehož cílem bylo vytvoření virtuálního centra pro práci s multimediální sbírkou digitalizovaných archivních dokumentů k dějinám filmu. V roce 2005 nastoupila do knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze na pozici knihovník-bibliograf. Na starost měla správu knihovního systému, katalogizaci a revizi fondu, metodiku. Působila i jako fakultní koordinátor sběru závěrečných prací, a to až do roku 2013. Během roku 2011 přešla v rámci fakulty do funkce redaktora fakultních webových stránek. V roce 2013 opustila univerzitní půdu a až do konce listopadu 2014 pracovala v Národním technickém muzeu jako odborný archivář Archivu architektury a stavitelství Muzea architektury a stavitelství NTM na inventarizaci archivních fondů a na rešerších.
Od května 2015 je vedoucí Knihovny Národního archivu a odpovídá za projekty v rámci podprogramu VISK7. V roce 2020 byla zvolena do regionální výboru SKIP Praha a v roce 2021 se stala členem celostátní komise podprogramu VISK7.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001969.htm ]