NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Tobiášek, František, 1895-
Narození 21. listopadu 1895, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Vršovice (okr. Hlavní město Praha) - Veřejná knihovna a čítárna ve Vršovicích (1920-)

Biografická pozn. Narozen 21. 11. 1895 v Praze. JUDr., magistrátní rada a knihovník.
Źivotopis Narodil se 21. listopadu 1895 ve Vršovicích do rodiny zedníka. V letech 1906 až 1914 docházel na české gymnázium na Královských Vinohradech, kde také maturoval. V květnu 1920 se stal zaměstnancem pražského magistrátu. Zpočátku působil jako knihovní praktikant ve Veřejné knihovně a čítárně ve Vršovicích. Aby v ní mohl pracovat jako knihovník, musel ve školním roce 1920/21 absolvovat státní knihovnickou školu. Na ni nevzpomínal příliš dobře. V roce 1927 ji kritizoval v Rudém právu pod šifrou F. T. Tvrdil, že ředitel školy Z. V. Tobolka hrozil studentům propadnutím, pokud zapomenou napsat za signaturou tečku. Škole vytýkal nedostatečně propracovanou osnovu, absenci pečlivého tajemníka, nedostatečné pedagogické schopnosti a praktické znalosti jejích učitelů. Upozorňoval na fakt, že přes sto osob zvládlo závěrečné zkoušky, ale nic z toho nemělo. Knihovnická místa se totiž obsadila protekčními osobami, které složily státní zkoušky až později. Sám si v roce 1921 zapsal studium práv na Univerzitě Karlově a v prosinci 1926 byl promován doktorem práv. Do té doby se však živil knihovnickou prací. Z knihovního praktikanta přešel ve vršovické knihovně do pozice knihovníka. Ve svém rodišti však byl aktivní i jako vedoucí loutkového divadla v přírodě. V roce 1924 je již uváděn mezi zaměstnanci Ústřední knihovny hlavního města Prahy. Byl aktivní i ve Spolku československých knihovníků a jejich přátel. V říjnu 1922 byl zvolen za náhradníka výboru a v červnu 1925 se stal řádným členem výboru.
Ještě v květnu 1929 na sebe ve spolku upozornil, když prosazoval kandidátku s F. K. Soukupem jako předsedou spolku proti kandidátce A. L. Krejčíka se Z. V. Tobolkou v čele, ale nezískal pro ni většinu. Svou vysokoškolskou kvalifikaci mohl uplatnit patrně až od března 1927, kdy byl převeden do živnostenského referátu magistrátu. Almanach hlavního města Prahy ho v roce 1932 uváděl jako vrchního magistrátního komisaře v živnostenském referátu a v roce 1939 jako magistrátního radu a představeného magistrátního úřadu v Libni. Ani do poloviny třicátých let na knihovníky a knihovnictví nezanevřel. V červnu 1931 se zúčastnil s manželkou, která s ním studovala na knihovnické škole, knihovnického sjezdu v Litomyšli. V červnu 1934 byl zvolen za člena české knihovní rady hlavního města Prahy. Po roce však na tuto funkci rezignoval.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 19 / 000001999.htm ]