NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Borovský, František Adolf, 1852-1933
Odkaz. forma Borovský, F. A., 1852-1933
Borovský, František A., 1852-1933
Narození 19. srpna 1852, Netolice (okr. Prachatice)
Úmrtí 1. května 1933, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Uměleckoprůmyslové museum (1885-1911)

Biografická pozn. Narozen 19.8.1852 v Netolicích, zemřel 1.5.1933 v Praze. Historik umění, knihovník. Spisy z oboru knižní kultury, turistické průvodce, práce o V. Hollarovi.
Źivotopis Narodil se 19. srpna 1852 jako nejstarší dítě netolického městského důchodního. Po maturitě na českém gymnáziu v Českých Budějovicích v roce 1872 si zapsal studium historie na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. V letech 1875 až 1878 působil jako suplent na gymnáziu ve Valašském Meziříčí a na učitelském ústavu v Praze. Potom odjel studovat lékařství na New College Edinburské univerzity. Ve Velké Británii absolvoval kurz pro misionáře a spřátelil se s místními uměleckými sběrateli. Osvojil si zde dokonalou znalost angličtiny, takže po návratu do Prahy začal vyučovat angličtinu na Českoslovanské obchodní akademii v Praze. Od roku 1880 vedl edici Řivnáčových průvodců pro nakladatelství F. Řivnáče. Redigoval také výpravnou edici Čechy pro nakladatele Jana Ottu a pod šifrou Bký napsal několik hesel do prvních svazků Ottova slovníku naučného. Od osmdesátých let 19. století pracoval pro Průmyslové muzeum Vojty Náprstka a vyučoval na Pokračovací škole pro zlatníky a příbuzná řemesla. V roce 1883 se stal společně s K. Chytilem správcem obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách v Rudolfinu. V roce 1885 (některé zdroje uvádějí až rok 1887) byl přijat do Uměleckoprůmyslového musea v Praze na úřednické místo, aby vybudoval muzejní knihovnu. Ta byla otevřena v říjnu 1887 v roce, kdy byl jmenován druhým kustodem muzea. O knihovnu se staral až do února 1911. V tom roce byl zvolen za ředitele Uměleckoprůmyslového musea, když předchozího ředitele zastupoval od roku 1908.
K jeho knihovnické činnosti se vyjádřil poměrně kriticky Zdeněk Wirth, s nímž sestavil v roce 1907 muzejní katalog knih. V nekrologu o něm tvrdil, že knihovnu zanechal v zastaralém stavu. Uznal však, že Borovský byl obratný akvizitér a zachránil mnoho cenných bohemik tím, že je zakoupil u antikvářů v cizině. Jednal však prý spíše pudově než na vědeckém základě. V době, kdy byl Borovský muzejním knihovníkem, se vypracoval na uznávaného znalce Hollarova díla. V roce 1897 dostal 700 zlatých od zemského sněmu na studijní cestu do Anglie, aby mohl prostudovat Hollarovy rytiny v královské sbírce ve Windsoru a v Britském muzeu. V letech 1892 až 1898 a 1904 až 1920 spravoval a rozšiřoval sbírku děl Václava Hollara. Jako ředitel muzea působil do roku 1914, kdy odešel do penze. V soukromém sbírání obrazů, kreseb a grafik českých umělců 19. a 20. století však dále pokračoval. Kolem roku 1891 se odstěhoval do Bubenče a řadu let působil v bubenečském zastupitelstvu. V Bubenči (nyní část Prahy) byl také pochován na místním hřbitově 4. května 1933, poté co náhle zemřel ve svém bytě 1. května 1933 před 23. hodinou. Další zdroj: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. V Praze: J. Otto, 1891. sv. 4, s. 412-413.
Medaile a ocenění císařský rada (1908)
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých
URLSoupis pražského obyvatelstva
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLWikipedie (František Adolf Borovský)
URLObálky knih (Borovský František Adolf)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002016.htm ]