NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Městecký, Jan, 1845-1912
Narození 15. května 1845, Semechnice (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Úmrtí 13. února 1912, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Městská střední škola (1875-)

Biografická pozn. Narozen 15. 5. 1845 v Semechnicích, zemřel 13. 2. 1912 v Praze. PhDr., středoškolský profesor, knihovník, poslanec, publikace o školství, překlad z němčiny.
Źivotopis Narodil se 15. května 1845 v Semechnicích. V roce 1864 vystudoval gymnázium v Hradci Králové a poté si zapsal studium filologie na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Na podzim 1869 nastoupil jako suplent do obecního reálného gymnázia v Praze na Malé Straně, aby tam učil latinu, řečtinu a němčinu. V dalším školním roce byl již profesorem této školy a působil v ní i poté, co k ní byly v roce 1874 připojeny vyšší gymnazijní a reálné třídy a škola se začala nazývat městská střední škola. V tu dobu již užíval titul doktor filozofie, který mu byl udělen asi v roce 1872. Po smrti ředitele školy Václava Zeleného se kromě výuky staral i o knihovnu školy minimálně do roku 1880. Ve školním roce 1875/76 provedl řádnou revizi, protože ředitel Zelený nestihl předat informace o knihách, které nakoupil a získal darem před svou smrtí. Knihovnu nově uspořádal a rozdělil její fond. Školní knihy, které do té doby tvořily tzv. knihovnu chudých žáků, zařadil do žákovské knihovny. Žákovskou knihovnu obohatil také mnoha knihami z učitelské knihovny. Po novém uspořádání obsahovala žákovská knihovna 1342 děl v 1420 svazcích, učitelská knihovna 569 děl v 939 svazcích a 872 sešitech. K doplnění knihovny zakoupil kompletní Slovník naučný, Sachsův francouzsko-německý slovník, Webrův italsko-německý slovník, Hoffmannův-Nataniův mathematický slovník, chybějící ročníky časopisu Živa a další potřebná díla. Od školního roku 1877/78 měl na starost již jen učitelskou knihovnu a Jungmannovu nadaci. V osmdesátých letech 19. století se zapojil i do politiky.
V doplňovacích zemských volbách v roce 1880 byl zvolen za staročechy do Českého zemského sněmu a jako poslanec v něm působil do roku 1895. V letech 1899 až 1902 byl obecním starším v Praze za Malou Stranu a v letech 1900 až 1902 městským radním. Byl rovněž předsedou Malostranské záložny. Zemřel 13. února 1912 v Praze a pochován byl o dva dny později na Olšanských hřbitovech. Pražská radnice zapůjčila na převoz rakve zlatý pohřební vůz a nařídila, aby v ulicích, jimiž se ubíral pohřební průvod 15. února 1912, byly rozsvíceny plynové a elektrické svítilny.
Medaile a ocenění jubilejní vzpomínková medaile za civilní státní službu (1900)
Další info URLWikipedie (Jan Městecký)
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLSoupis pražského obyvatelstva
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002032.htm ]