NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Procházka, Antonín, 1885-1968
Církevní jméno Kapalín, A. P., 1885-1968
Narození 19. května 1885, Hostivice (okr. Praha-západ)
Úmrtí 11. března 1968, Zbraslav (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Zábřeh (okr. Šumperk) - c. k. české vyšší gymnasium (1911-1920)

Biografická pozn. Narozen 19.5.1885 v Hostivicích, zemřel 11.3.1968 v Praze. PhDr., středoškolský profesor, knihovník, literární historik, práce z oboru, autor loutkových her pro mládež.
Źivotopis Narodil se 19. května 1885 v Hostivicích do učitelské rodiny. Po maturitě na smíchovském reálném a vyšším gymnáziu studoval od roku 1904 na Filozofické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity. V letním zkouškovém období 1908/09 byl aprobován pro obor čeština a němčina jako hlavní předměty pro reálné školy a po roce si rozšířil aprobaci pro gymnázia. V červenci 1911 složil rigoróza z moderních dějin, filozofie a slovanské filologie, vypracoval disertaci na téma Děvín Šebestiána Hněvkovského a byl promován doktorem filozofie. V tom roce již vyučoval češtinu, němčinu a latinu na c. k. českém vyšším gymnáziu v Zábřehu na Moravě. Dráhu pedagoga však zahájil již ve školním roce 1909/10, když působil jako suplent na reálce v Sušici. V září 1910 byl jmenován skutečným učitelem a povolán na gymnázium v Zábřehu. Kromě výuky si přibral od školního roku 1911/12 správu žákovské knihovny. Prostudoval dostupnou knihovnickou literaturu, knihovnu přeorganizoval a zavedl v ní nové výpůjční postupy. O nich se zmínil ve dvou rozsáhlých textech. První otiskl Věstník českých professorů v části pedagogické v ročníku 1916/17 na s. 40-48, 92-104,160-168, 210-217 a druhý v dalším ročníku na s. 32-40, 141-144, 230-231. V úvodu textu nazvaného Revise a reorganisace našich knihoven středoškolských zkritizoval požadavek ministerstva kultu a vyučování provést revizi žákovských knihoven ve válečné době, kdy na středních školách chybí řada profesorů, kteří by měli posoudit vhodnost knih. Ke zprávě o revizi se totiž měl připojit výkaz knih jednotlivými učiteli posouzených.
Upozorňoval na skutečnost, že tituly knih, které jsou v žákovských knihovnách na více školách, se budou posuzovat zbytečně vícekrát. Doporučil vhodnou dělbu práce a vyjádřil naději, že konečně vyjde úřední seznam knih vhodných pro žákovské knihovny i s indexem librorum prohibitorum. Posteskl si nad chybějícími knihovnickými školami u nás a připomněl, že je třeba pečovat o systematickou úpravu četby školní mládeže. Doporučil vytvořit maturitní knihovnu českých textů a vybudovat vědecké knihovny ve velkých městech. V závěru prvního článku se zamýšlel nad tím, které knihy by měly být zařazeny do žákovských knihoven. Na první článek navázal článkem nazvaným Jak zaříditi půjčování knih na středních školách a popsal v něm praktické zkušenosti a nápady. O žákovskou knihovnu se staral v zábřežském gymnáziu až do roku 1920. Poté se odstěhoval do Prahy a od školního roku 1920/21 učil na reálném gymnáziu na Smíchově. Knihovnickou činností se patrně dále nezabýval, ale četbou středoškoláků ano. Napsal metodické příručky k čítankám a řadu čítanek dokonce sestavil sám nebo byl jejich spoluautorem. Od roku 1921 působil jako redaktor časopisu Vyšší národ, který vydával Československý abstinentní svaz. Ve stavu pedagogů státního reálného gymnázia U Santošky byl veden ještě v roce 1947, v pražském středním školství byl aktivní ještě v roce 1949. Zemřel 11. března 1968 ve Zbraslavi.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002033.htm ]