NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Wirth, Zdeněk, 1878-1961
Narození 11. srpna 1878, Libčany (okr. Hradec Králové)
Úmrtí 25. února 1961, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Uměleckoprůmyslové museum (1905-1918)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo školství a národní osvěty (1918-1938)

Biografická pozn. Narozen 14.8.1878 v Libčanech u Hradce Králové, zemřel 25.2.1961 v Praze. PhDr., DrSc., historik umění, knihovník, ministerský úředník, publikace z oboru, soupisy památek, pragensia.
Źivotopis Narodil se 11. nebo 14. srpna 1878 v Libčanech do rodiny netolického notáře. Po maturitě na gymnáziu ve Vysokém Mýtě v roce 1896 si zapsal studium češtiny, němčiny a dějin literatury na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Po složení zkoušek pro výuku na středních školách v roce 1900 působil jako suplent na malostranské reálce a v dalším školním roce jako suplent na mladoboleslavské reálce. Po splnění vojenské služby jako jednoroční dobrovolník učil češtinu a němčinu ve školním roce 1903/04 v prvním pololetí školního roku 1904/05 na reálce v Kladně. V lednu 1905 nastoupil do knihovny Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Jako asistent nevlídného F. A. Borovského sestavil společně s ním katalog knih, který vyšel tiskem v r. 1907. Sestavil také bibliografii prací prof. K. Chytila k jeho šedesátinám (vyšla v Ročence Kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1917). V listopadu 1909 složil rigoroza z filozofie, z historie a z dějin umění, obhájil disertační práci Barokní gotika v Čechách v XVIII. a v 1. polovici XIX. století a 30. listopadu 1909 byl promován doktorem filozofie. V knihovně pracoval s výjimkou let 1915 a 1916 strávených na frontě do konce roku 1918, kdy byl povolán na Ministerstvo školství a národní osvěty. Do roku 1922 zastával funkci přednosty oddělení památkové péče, poté byl až do konce roku 1938 na ministerstvu přednostou odboru osvěty. Od roku 1925 přednášel na Českém vysokém učení technickém v Praze jako suplující profesor dějin umění, od roku 1928 jako docent. Na knihovníky nezanevřel a v roce 1933 přijel na knihovnický sjezd do Kutné Hory, aby jim přednášel o stavebním vývoji hornického města.
V letech 1946 až 1951 předsedal Národní kulturní komisi, v níž se rozhodovala o uměleckých konfiskátech. V listopadu 1952 byl jmenován akademikem Československé akademie věd a v letech 1952 až 1955 předsedal její filozoficko-historické sekci. V roce 1956 získal titul DrSc. Během života redigoval řadu časopisů a napsal velký počet publikací. Po dlouhé a těžké nemoci zemřel v Praze v noci z 25. na 26. února 1961.
Medaile a ocenění čestný občan Kutné Hory (1931)
Čestná cena hl. města Prahy za činnost na ochranu staré Prahy (1953)
Řád republiky (1954)
Další info URLWikipedie (Zdeněk Wirth)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002034.htm ]