NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Weingart, Miloš, 1890-1939
Narození 21. listopadu 1890, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 12. ledna 1939, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanský seminář (1910-1914)

Biografická pozn. Narozen 21. 11. 1890 v Praze, zemřel 12. 1. 1939 tamtéž. PhDr., profesor srovnávací jazykovědy a staroslověnštiny na Universitě Karlově v Praze, knihovník. Práce v oboru.
Źivotopis Narodil se 21. listopadu 1890 v Praze na Novém Městě do rodiny vysokého železničního úředníka, díky čemuž v mládí procestoval v jeho společnosti téměř celou Evropu. Po maturitě na c. k. reálném a vyšším gymnáziu v Praze II se zapsal v roce 1908 na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V listopadu a prosinci 1912 složil rigoróza z filozofie, slovanské filologie a srovnávacího jazykozpytu a v červnu 1913 byl promován doktorem filozofie. Během studia v roce 1910 převzal po Rudolfu Pelikánovi funkci knihovníka Slovanského semináře Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hned po nástupu do knihovny rozdělil její fond do šesti oborů (A - slovníky, B - texty, C - gramatické spisy, D - literární historie, E - etnografie, F - periodika) a provedl věcnou katalogizaci. O knihovnu se staral až do konce léta roku 1914. V tu dobu začal také sestavovat bibliografické přehledy jazykovědných slavistických prací, které publikoval ve Sborníku filologickém, 1912, s. 290-292, 1913, s. 366-368, 1915, s. 244-245 a 1917, s. 189-191. Věnoval se i sestavování personálních bibliografií, např. v roce 1913 publikoval bibliografii profesora Pastrnka v Časopise pro moderní filologii, s. 431-440. Od podzimu 1914 učil jako suplent na malostranském gymnáziu latinu, řečtinu a češtinu. Zároveň vedl v letech 1915 až 1918 kancelář Slovníku jazyka českého České akademie věd a umění. V červenci 1919 se v Praze habilitoval, v září 1921 byl jmenován řádným profesorem slovanské filologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a v prosinci 1926 řádným profesorem srovnávacího jazykozpytu slovanského a staroslověnštiny na Univerzitě Karlově v Praze.
Ve školním roce 1925/26 byl zvolen za rektora bratislavské univerzity. Od roku 1927 až do své smrti 12. ledna 1939 přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na níž působil ve školním roce 1930/31 jako děkan. Byl redaktorem sedmi svazků sborníku Byzantinoslavica a autorem řady odborných knih a statí.
Medaile a ocenění Řád Za narodna zasluga
Další info URLWikipedie (Miloš Weingart)
URLMatriční záznam o narození a křtu
URLMiloš Weingart (Akademický bulletin AV ČR, březen 2014)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002038.htm ]