NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Klapálek, František, 1863-1919
Narození 30. srpna 1863, Luže (okr. Chrudim)
Úmrtí 3. února 1919, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Klub přírodovědecký (1885-1887, 1891)

Biografická pozn. Narozen 30. 8. 1863 v Luži u Vysokého Mýta, zemřel 3. 2. 1919 v Praze. Profesor zoologie, entomolog, knihovník a politik, publikace a překlady z oboru.
Źivotopis Narodil se 30. srpna 1863 v Luži do rodiny bednáře. Po absolvování gymnázia v Litomyšli vystudoval přírodní vědy na Karlově univerzitě. Během studií pracoval na univerzitě jako asistent významného přírodovědce Antonína Friče a v muzeu Království českého studoval hmyzí exponáty. V tu dobu vstoupil do Klubu přírodovědeckého v Praze a ve správním roce 1882/83 byl zvolen za jednoho z klubovních kontrolorů, takže v rámci této funkce provedl revizi knihovny klubu. Na konci roku 1884 se nechal zvolit za jednoho z dvojice knihovníků klubu a v září 1885 již poskytl do výroční zprávy údaje o 75 knihách získaných pro knihovnu koupí a darem, čímž počet svazků v knihovně překročil hranici jednoho tisíce. Na konci roku 1886 vykázal společně s knihovníkem J. Gregorem ve fondu 1126 svazků knih a 340 sešitů časopisů. Za knihovníka byl zvolen i pro správní rok 1887, ale v průběhu roku na tuto funkci rezignoval. Důvodem byl patrně fakt, že složil zkoušky pro výuku na středních školách a získal místo asistenta zoologického oddělení Muzea Království českého. Pro školní rok 1890/91 byl jmenován suplentem na gymnáziu v Litomyšli. Funkce knihovníka Klubu přírodovědeckého se opět ujal ve správním roce 1891, kdy se vrátil do Prahy, aby působil jako suplent na reálném a vyšším gymnáziu v Praze v Žitné a Spálené ulici. V červenci 1894 se konečně dočkal jmenování skutečným učitelem a byl povolán do nižšího gymnázia v Třeboni. Kromě výuky přírodopisu, matematiky a fyziky tam spravoval odborné kabinety. Výnosem ministerstva ze srpna 1899 mu bylo uděleno učitelské místo na státní české reálce v Karlíně a na této škole působil až do své předčasné smrti.
V prosinci 1900 byl zvolen členem II. třídy ČAVU. V lednu 1904 spolu s dalšími entomology založil Českou společnost entomologickou a byl zvolen jejím prvním předsedou. Funkci knihovníka společnosti sice patrně nevykonával, ale byl přesvědčen o nepostradatelnosti knihovny. Ze svých prostředků platil nájem za místnost, kde byla knihovna společnosti uložena, a všechny své odborné knihy odkázal společnosti ve své závěti. Jako první přeložil Darwinovo dílo “O vzniku druhů přirozeným výběrem čili zachováním vhodných odrůd v boji o život” do češtiny (v roce 1914 překlad vydal Kober). Angažoval se i veřejně, byl členem představenstva strany státoprávní demokracie, členem karlínské městské rady, předsedou Českého svazu úřednických spolků, který založil v roce 1908. V roce 1910 se zasloužil o vznik Úřednického peněžního ústavu a v roce 1914 o vznik Úřednické knihtiskárny. V lednu 1919 byl zvolen mimořádným členem Královské české společnosti nauk v třídě pro matematiku a přírodní vědy. Dne 2. února 1919 byl raněn mrtvicí a zemřel 3. února 1919 o 2. hodině po půlnoci. Smuteční obřad proběhl 5. února 1919 v karlínském kostele a pak byla převezena jeho tělesná schránka do rodinného hrobu v Libochovicích.
Medaile a ocenění pamětní deska s bustou v Karlíně (1929)
Další info URLWikipedie (František Klapálek)
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002039.htm ]