NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Gregor, Josef, 1861-1943
Narození 22. října 1861, Tábor (okr. Tábor)
Úmrtí 27. února 1943, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Klub přírodovědecký (1883-1889)

Biografická pozn. Narozen 22. 10. 1861 v Táboře, zemřel 27. 2. 1943 v Praze. Středoškolský profesor, knihovník, učebnice zoologie, články v odborném tisku.
Źivotopis Narodil se 22. října 1861 v sedm hodin večer v Táboře, kde otec byl krejčím. V letech 1872 až 1879 studoval na vyšším reálném gymnáziu v rodišti. V červnu 1879 na gymnáziu maturoval s vyznamenáním a odešel do Prahy studovat na Univerzitě Karlově. Okamžitě se zapojil do činnosti Klubu přírodovědeckého. V roce 1880 byl zvolen jedním ze tří kontrolorů, v květnu 1881 kustodem sbírek a v této funkci dokončil uspořádání 18svazkového herbáře, který klub získal v roce 1876 z pozůstalosti dr. Rudy. Od jara 1883 byl knihovníkem klubu, když současně působil jako asistent zoologie při c. k. českém vysokém učení v Praze. Funkci knihovníka zastával minimálně do konce 1889, kdy už knihovní fond dosahoval počtu 1661 svazků a kdy si vydělával jako suplent v c. k. vyšším gymnáziu v Praze v Žitné ulici, resp. v českém reálném gymnáziu v Praze v Ječné ulici. Pro školní roky 1890/91 a 1891/92 byl povolán, aby učil na c. k. reálném a vyšším gymnáziu v Chrudimi. Následovaly dva školní roky v postavení provizorního učitele státního gymnázia v Jičíně. Skutečným učitelem byl jmenován až v červenci, resp. srpnu 1894 a poslán do Hradce Králové, aby na zdejší vyšší reálné škole naučil studenty přírodopis, matematiku a fyziku (v pozdějších letech i krasopis) a aby spravoval školní botanickou zahradu. Po šesti letech opustil Hradec Králové a vrátil se na české reálné gymnázium v Praze v Ječné ulici, tentokrát již jako skutečný učitel. Na této škole působil s přestávkou let 1911 a 1912 až do roku 1929, přičemž od roku 1913 byl jejím ředitelem. Zemřel 27. února 1943 v Praze.
V roce 1929 na něho vzpomínal profesor J. Velenovský slovy: Na výsost pilným a svědomitým funkcionářem Klubu přírodovědeckého byl Jos. Gregor, můj milý soudruh v radostech i strastech po celých 20 roků. Nikdo se tak nestaral o knihovnu klubovní, jako on. Jednu schůzi nevynechal a každému s ochotou vycházel vstříc. Měl zlý život. Sloužil mnohá léta u Friče v ústavě zoologickém věrně, obětavě — a naposled odnesl si odtud toliko smutné vzpomínky. Pak byl vychovatelem a profesorem a dlouhou dobu ředitelem reálky v Ječné ul. I zde pracoval za deset jiných a byl dobrým tatíkem svým kolegům i žákům.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002040.htm ]