NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Konvalinka, Bedřich, 1856-1929
Narození 8. března 1856, Mladá Boleslav (okr. Mladá Boleslav)
Úmrtí 27. srpna 1929, Mladá Boleslav (okr. Mladá Boleslav)
Místo působení Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Vyšší reálná škola (1891-1900)

Biografická pozn. Narozen 8. 3. 1856 v Mladé Boleslavi, zemřel 27. 8. 1929 tamtéž. Středoškolský profesor, knihovník, historické stati.
Źivotopis Narodil se 8. března 1856 v pět hodin ráno do rodiny učitele mladoboleslavské hlavní školy. Po studiích se ve školním roce 1881/82 živil jako suplent na gymnáziu v Mladé Boleslavi. Poté, co bylo na podzim 1882 rozhodnuto o zvýšení počtu tříd na vyšším gymnáziu v Hradci Králové, byl povolán na tuto školu, aby jako kandidát učitelství vyučoval zeměpis a dějepis. Když na gymnáziu onemocněl v roce 1883 učitel zpěvu, převzal na několik měsíců i jeho výuku. V dalších letech navíc pomáhal při vedení gymnazijního orchestru. Vyšší gymnázium opustil po čtyřech letech, ale z Hradce se nemusel stěhovat, protože v září 1886 byl jmenován skutečným učitelem na vyšší reálce v Hradci Králové. Učil češtinu, němčinu, zeměpis a dějepis a spravoval zeměpisnou a dějepisnou sbírku. Po odchodu profesora A. Strnada na konci školního roku 1890/91 do Prahy převzal po něm správu učitelské i žákovské knihovny. V tu dobu obsahovala učitelská knihovna 2142 děl ve 3516 svazcích, 1069 knihovních jednotek akademických pojednání a 2167 školních programů. Žákovská knihovna byla menší - 1558 děl v 2054 exemplářích. Ve školním roce 1892/93 se mu podařilo předat kolegovi Satranskému žákovskou knihovnu, k jejíž správě neměl takový vztah jako k učitelské knihovně a k odborným sbírkám. Ve školním roce 1894/95 si ke správě učitelské knihovny přibral i správu zeměpisné a dějepisné sbírky. Ve školním roce 1895/96 dostal na starost i tzv. knihovnu chudých žáků. O obě knihovny se svědomitě staral a učitelskou knihovnu obohatil např. časopisem Krok, který soukromě odebíral.
Docílil zejména velkého nárůstu školních programů (výročních zpráv), když jejich počet vzrostl během devíti let na dvojnásobek. Na konci června 1900 se mu podařilo, že byl jmenován profesorem na reálce ve svém rodišti. V tu dobu vycházel ve výročních zprávách královéhradecké reálky na pokračování seznam učitelské knihovny, který sestavil v roce 1898. Seznam byl otiskován až do roku 1905 (1898(1), s. [3]-26, 1900(1), s. [3]-25,1901(1), s. [3]-26, 1902(1), s. [3]-26, 1903(1), s. [3]-16, 1904(1), s. [3].-14), přičemž přírůstky od školního roku 1900/01 již připravili jeho nástupci. Seznam byl vytištěn i jako 129stránkový separát obsahující bibliografické údaje o 3249 titulech. V mladoboleslavské reálce B. Konvalinka učil až do roku 1911, kdy dovršil 30 let služby. Aby uvolnil místo mladšímu pedagogovi, odešel do penze. Po vzniku Československa, kdy byl nedostatek pedagogů, několik let vyučoval v mladoboleslavském gymnáziu. Zemřel 27. srpna 1929 ve svém bytě v Mladé Boleslavi na kachexii, pohřben byl tři dny poté.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002041.htm ]