NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Dorsch, Josef, 1862-1942
Odkaz. forma Dorsch, Joseph, 1862-1942
Narození 1. března 1862, Cheb (okr. Cheb)
Úmrtí 17. března 1942, Cheb (okr. Cheb)
Místo působení Kadaň (okr. Chomutov) - Gymnasium (1893-1902)

Biografická pozn. Narozen 1. 3. 1862 v Chebu, zemřel 17. 3. 1942 tamtéž. PhDr., středoškolský profesor a knihovník, klasický filolog a spisovatel, editor děl latinských autorů, spoluautor učebnice latiny.
Źivotopis Narodil se 1. března 1862 v 9 hodin večer do rodiny chebského řemenářského mistra. V roce 1880 maturoval s vyznamenáním na gymnáziu ve svém rodišti a poté studoval klasickou filologii na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze. V prosinci 1886 byl na této fakultě promován doktorem filozofie. V té době už působil jako suplent na německém vyšším gymnáziu v Praze na Příkopech, protože se v květnu 1885 aproboval pro výuku na středních školách. Patrně již v dalším školním roce získal suplentské místo na vyšším gymnáziu v Chomutově a vyučoval tam až do léta 1891. Pak se vrátil na rok opět jako suplent na novoměstské německé gymnázium do Prahy. V červnu 1892 mu byla udělena definitiva a od října 1892 začal vyučovat latinu a řečtinu na německém vyšším gymnáziu v Kadani. Patrně až v dalším školním roce si přibral k výuce péči o učitelskou knihovnu. Když Kadaň po deseti letech opouštěl, mohl konstatovat, že rozšířil sbírku středoškolských programů (výročních zpráv) z 3 tisíc na 6 tisíc. Přírůstek odborných publikací za dobu, kdy se o učitelskou knihovnu do roku 1902 staral (s výjimkou několika měsíců ve školním roce 1894/95, kdy v knihovně za něho zaskakoval W. Nowak, protože J. Dorsch získal od ministerstva stipendium na cestu do Itálie a Řecka), již tak velký nebyl, čítal necelých 500 svazků. J. Dorsch sestavil v roce 1898 také katalog učitelské knihovny, který byl otištěn ve dvou částech ve školním programu za rok 1898 a 1899.
Novým jeho působištěm se od školního roku 1902/03 stalo německé gymnázium na pražském Starém Městě. I zde učil řečtinu a latinu deset let, protože teprve před začátkem školního roku 1912/13 byl povolán na malostranské německé gymnázium. Od školního roku 1922/23 učil ještě několik let na německém státním gymnáziu ve svém rodišti a v roce 1925 odešel do penze. Nadále však byl literárně aktivní. Sice již mu nevyšla další učebnice latiny, zaměřil se však na psaní odborných příspěvků k regionálním dějinám. Pokračoval také ve spolupráci s chebským muzeem a se spolkem Verein für Egerländer Volkskunde. Dokonce v letech 1928 až 1937 vykonával ve spolku funkci odpovědného redaktora pro měsíčník Unser Egerland. Zemřel 17. března 1942 v Chebu.
Další info URLMatriční záznam o narození

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002053.htm ]