NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Čapek, Josef, 1851-1915
Narození 27. srpna 1851, Jestřebice (okr. Benešov)
Úmrtí 13. září 1915, Votice (okr. Benešov)
Místo působení Jičín (okr. Jičín) - Gymnasium (1884-1890)

Biografická pozn. Narozen 27.8.1851 v Jestřebicích u Votic, zemřel 13.9.1915 ve Voticích. Středoškolský profesor klasické filologie, knihovník, články z oboru v časopisech a školních zprávách.
Źivotopis Narodil se 27. srpna 1851 do rodiny jestřebického sedláka. V letech 1864 až 1869 docházel na gymnázium v Táboře a v letech 1869 až 1872 na biskupské gymnázium v Českých Budějovicích. Po maturitě, kterou složil v roce 1872, studoval tři roky klasickou filologii na pražské univerzitě. V letech 1876 až 1878 působil jako suplent na gymnáziu v Jindřichově Hradci a v letech 1878 až 1881 na gymnáziu v Jičíně. Poté co byl v červnu 1880 uznán způsobilým vyučovat latinu a řečtinu na vyšších gymnáziích, stal se v říjnu 1881 definitivním učitelem na jičínském gymnáziu. V Jičíně byl od školního roku 1884/85 až do svého odchodu z Jičína správcem gymnazijní knihovny. Ve školním roce 1885/86 provedl revizi fondu žákovské knihovny, řadu spisů převedl do učitelské knihovny, opotřebované exempláře z fondu vyřadil. Za svého pobytu v Jičíně požíval všeobecné vážnosti nejen jako pedagog, ale i jako vědecký pracovník. Ve zdejší společnosti se snažil probouzet zájem o českou literaturu. S profesorem Ant. Truhlářem založil Literární jednotu jičínskou a na večerních schůzkách této jednoty přednášel o české literatuře. Napsal obšírné životopisné stati o jičínských pedagozích, které byly zveřejněny v Jičínském Obzoru a ve Světozoru. Přispěl několika hesly i do Ottova slovníku naučného. Z Jičína přešel v létě 1890 na gymnázium v Praze v Truhlářské ulici. Zde učil latinu, řečtinu a němčinu. Byl také členem komise pro tzv. inteligentní zkoušky, v níž úspěšní uchazeči nabývali práva pro jednoroční vojenskou službu. V lednu 1907 byl jmenován ředitelem českého gymnázia v Českých Budějovicích.
V Českých Budějovicích se stal předsedou spolku ku podporování chudých studujících a každoročně daroval větší peněžitý obnos. Zasloužil se i o zřízení reálně gymnazijních poboček při budějovickém gymnáziu. Po delší nemoci, kdy kvůli ní čerpal od prosince 1914 dovolenou, zemřel 13. září 1915 ve Voticích na mozkovou mrtvici. Pohřben byl na místním hřbitově 17. září 1915.
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002062.htm ]