NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Neudert, Jindřich, 1857-1933
Odkaz. forma Neudert, Heinrich, 1857-1933
Neudert, J., 1857-1933
Narození 4. července 1857, Litomyšl (okr. Svitavy)
Úmrtí 22. května 1933, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Jičín (okr. Jičín) - Gymnasium (1893-1900)

Biografická pozn. Narozen 4. 7. 1857 v Litomyšli, zemřel 22. 5. 1933 v Praze. Středoškolský profesor a knihovník, autor německo-českého slovníku, upravil Výbor z Vergilia a uveřejnil rozpravu o Julianu Apostatovi.
Źivotopis Narodil se 4. července 1857 v Litomyšli jako nemanželské dítě Anny Leinerové, proto v úředních materiálech byl někdy psán jako Jindřich Neudert recte Leiner. V letech 1868 až 1876 docházel na piaristické gymnázium ve svém rodišti. Patřil mezi výborné žáky, takže v roce 1874 získal od místodržitelství stipendium. Po maturitě v roce 1876 se věnoval studiu klasické filologie na vídeňské univerzitě. Ve Vídni byl členem Akademického spolku vídeňského a ve školním roce 1878/79 se nechal zvolit za jednoho z revizorů spolkové knihovny. V říjnu 1882 dosáhl aprobace z latiny, řečtiny a němčiny. Než získal definitivu, působil jako suplent na gymnáziích v Třebíči (od září 1881 do prosince 1882), v Třeboni (od ledna do července 1883) a na Smíchově (ve školních rocích 1883/84 až 1888/89). V červnu 1889 byl jmenován provizorním učitelem a přeložen do kolínského reálného a vyššího gymnázia. V červenci 1890 byl ustanoven skutečným učitelem a přeložen na jičínské gymnázium, kde působil deset let. Ve školním roce 1893/94 převzal péči o učitelskou knihovnu po prof. Servítovi, který byl přeložen na Královské Vinohrady, a staral se o ni sedm let. Se zajímavějších publikací, které zakoupil, lze uvést Základové knihovnictví od Čermáka či Polívkovu Názornou květenu. Po zemřelém řediteli Lepařovi přijal do knihovny 300 knih většinou filologického a historického obsahu. Podle pokynů ministerstva z r. 1896 sestavil nový katalog, který obsáhl 3820 položek a vyšel na pokračování ve výročních zprávách v letech 1898 až 1900.
V létě 1900 byl přeložen na c. k. reálné a vyšší gymnázium české na Smíchově, kde kromě pedagogické činnosti byl po mnoho let členem výboru Spolku pro podporování chudých studujících. V roce 1908 byl uvolněn z profesorského sboru, aby mohl vykonávat funkci výpomocného referenta zemské školní rady. V roce 1920 odešel do důchodu, byl však dále aktivní a například v letech 1923 až 1926 zastával funkci místopředsedy Městského osvětového sboru na Smíchově. Byl také vědecky činný, mimo jiného sestavil Slovník německo-český, upravil Výbor z Vergilia a uveřejnil rozpravu o Julianu Apostatovi. Zemřel 22. května 1933 v Praze. Lit.: BOHATTA, Johann a Michael HOLZMANN. Adressbuch der Bibliotheken der Oesterreich-ungarischen Monarchie. Wien: Fromme, 1900, s. 75. Epoche, 8. 1. 1879, s. 5. Deutsches Volksblatt, 22. 1. 1912, s. 2.
Medaile a ocenění vládní rada (1912)
Rytířský kříž Řádu Františka Josefa (1916)
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002063.htm ]