NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Johne, Cölestin Johann, 1819-1858
Odkaz. forma Johne, Cölestin, 1819-1858
Narození 26. června 1819, Lesné (okr. Děčín)
Úmrtí 2. prosince 1858, Česká Lípa (okr. Česká Lípa)
Místo působení Česká Lípa (okr. Česká Lípa) - Gymnasium (1851-1858)

Biografická pozn. Narozen 26. 6. 1819 v Lesné, zemřel 2. 12. 1858 v České Lípě. Pedagog, knihovník, básník a augustiniánský kněz.
Źivotopis Narodil se 26. června 1819 v osadě Lesné u Jiřetína pod Jedlovou jako Johann Johne. Ve čtrnácti letech odešel na studia do augustiniánského gymnázia v České Lípě. Od roku 1839 docházel v Praze na filozofické přednášky. Patrně pod vlivem českolipských pedagogů vstoupil v roce 1840 do augustiniánského řádu a přijal řádové jméno Cölestin. Po ukončení studia teologie složil v listopadu 1844 slavné sliby a v lednu 1845 byl vysvěcen na kněze. Zpočátku poskytoval duchovní službu a náboženskou výuku na několika pražských školách a zároveň se připravoval na pedagogickou kariéru. Tu zahájil na gymnáziu v České Lípě, kam nastoupil v roce 1846. V roce 1847 se vrátil do Prahy, aby vykonával funkci novicmistra a aby poskytoval duchovní službu v kostele u svatého Tomáše. Po reorganizaci gymnázií a přeměně českolipského šestitřídního gymnázia na vyšší gymnázium v roce 1849 byl jmenován profesorem filozofie a německého jazyka na tomto gymnáziu. Zároveň měl od školního roku 1851/52 na starost gymnazijní knihovnu. Založil její katalog, v němž ještě nebyly knihy rozděleny pro učitelskou a žákovskou knihovnu. V roce 1854 do ní převzal pozůstalost Bernarda Haase, což byla jeho knihovna tvořená tisícem svazků. Tu pak od léta 1854 katalogizoval. Byl talentovaným básníkem a první báseň mu byla otištěna ještě za gymnaziálních studií, další vycházely po jeho smrti v časopise Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs. Řadu básní napsal v dialektu svého rodiště a několik jich bylo zhudebněno.
V roce 1852 přispěl do českolipského gymnazijního programu (výroční zprávy) odbornou pedagogickou statí. V České Lípě působil až do své předčasné smrti 2. prosince 1858.
Medaile a ocenění zřízení studentské nadace na jeho počest (1897)
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002069.htm ]