NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pražák, Přemysl, 1908-1966
Narození 19. března 1908, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 27. října 1966, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo zahraničních věcí (1945-1958)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1958-1966)

Biografická pozn. Narozen 19.3.1908 v Praze, zemřel 27.10.1966 tamtéž. JUDr., knihovník, autor publikací z oboru hudby.
Źivotopis Narodil se 19. března 1908 na Královských Vinohradech v Praze jako syn literárního historika, profesora české a slovenské literatury na Karlově univerzitě v Praze a na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od roku 1918 navštěvoval gymnázium v Pardubicích a v Praze v Resslově a Křemencové ulici, kde maturoval s vyznamenáním v červnu 1926. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1931 byl promován na doktora práv. Kromě studia práv navštěvoval i přednášky z oboru hudební vědy a z literární historie. V roce 1930 nastoupil jako advokátní koncipient k dr. Kozderovi v Praze a v dubnu 1931 jako poštovní koncipista u ředitelství pošt a telegrafů v Bratislavě. V lednu 1934 byl přeložen na ředitelství pošt v Praze a v dubnu 1937 byl povolán na ministerstvo pošt a telegrafů. Po sloučení ministerstva s ministerstvem železnic na ministerstvo dopravy pracoval na tomto ministerstvu do roku 1942. Pro svou příslušnost k zednářské loži a pro projevy češství byl přidělen do Poštovní technické ústředny, kde vykonával podřadnou písařskou práci. Vedle své úřední práce věnoval svůj zájem kulturním a politickým otázkám. Řadu let referoval o hudebních událostech v Naší době, publikoval a přednášel. V červnu 1945 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí do funkce přednosty knihovny s titulem odborového rady. V prosinci 1946 se přihlásil do Svazu českých knihovníků. Právnické vzdělání si doplnil studiem na Filozofické fakultě UK v letech 1945 až 1948, knihovnické návštěvou knihovnických kurzů. V červnu 1947 složil vyšší zkoušku knihovnickou.
Dále vědecky a popularizačně pracoval v oboru hudby a literární historie a stal se členem Ústředí vědeckých pracovníků při Československé národní radě badatelské. Z politických důvodů byl v lednu 1950 přeřazen na funkci vedoucího referenta knihovny a v dubnu 1954 byl ustanoven na místo vedoucího literární služby a dokumentace ve studijním a dokumentačním oddělení mezinárodního odboru Ministerstva zahraničních věcí. V červenci 1958 přešel do Universitní knihovny na místo v oddělení zpracování literatury, které se uvolnilo odchodem dr. O. Berkopce. Od roku 1961 až do smrti pracoval v Národní knihovně, kde se podílel na zpracování národní registrující bibliografie knižní jako anotátor literatury z oboru hudby, krásného písemnictví a společenskovědní literatury. Jeho hlavním zájmem byla hudba, mnoho volného času věnoval vědecké a odborně popularizační práci v oboru hudební a literární historie. Dr. Přemysl Pražák působil též jako hudební referent Naší doby pod šifrou -pp- a kulturní hlídky Československého rozhlasu. Zemřel náhle 27. října 1966 v Praze. Pohřeb proběhl 3. listopadu 1966 v krematoriu v Praze-Strašnicích.
Další info URLWikipedie (Přemysl Pražák)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002081.htm ]