NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Zeithammer, Řehoř, 1800-1881
Odkaz. forma Zeithammer, Gregor, 1800-1881
Narození 31. července 1800, Štěkeň (okr. Strakonice)
Úmrtí 24. srpna 1881, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Písek (okr. Písek) - Městská knihovna (1841-1847)

Biografická pozn. Narozen 31. 7. 1800 ve Štěkni, zemřel 24. 8. 1881 v Praze. PhDr., středoškolský profesor, klasický filolog, knihovník.
Źivotopis Narodil se do rodiny hospodářského ředitele ve Štěkni v jižních Čechách 31. července 1800. V letech 1813 až 1818 absolvoval s výborným prospěchem akademické gymnázium v ​​Praze. V letech 1819 až 1821 navštěvoval filozofické přednášky na pražské univerzitě. V roce 1826 získal doktorát z filozofie na univerzitě ve Vídni. V roce 1823 se stal adjunktem na filozofické fakultě pražské univerzity a z tohoto postu odešel až na jaře 1827. Koncem roku 1827 působil několik měsíců jako suplent na polytechnickém ústavu v Praze, v roce 1828 byl jmenován středoškolským profesorem v Písku. Zde se zasloužil o vznik opatrovny pro malé děti a v roce 1841 i o založení městské knihovny. Opatřil si k tomu guberniální povolení, které bylo vydáno 20. května 1841. Dne 6. července 1841 již poslal do Písku nadšené provolání z Lázní Jeseník, kde se tehdy právě léčil. Mělo velký ohlas, takže řada osobností přispěla knižními dary. V den otevření knihovny 1. listopadu 1841 se v ní nabízelo k půjčení 120 svazků v ceně 50 zl. O čtyři roky později obsahovala již asi 1400 svazků českých knih. Zeithammer byl jejím prvním knihovníkem (Handbuch jej jako knihovníka výslovně uvádí v roce 1845) až do 1. srpna 1847, kdy byl přeložen na Malostranské gymnázium v ​​Praze. V roce 1848 byl jmenován členem prozatímní školské rady pro gymnázia, v březnu 1850 členem zkušební komise pro učitele na gymnáziích a v květnu téhož roku inspektorem pro gymnázia. Od února 1855 byl řádným zemským školním radou. Zasloužil se o to, že se na gymnáziích vykládalo o české literatuře, a v mnoha případech se ujal perzekvovaných českých profesorů.
V roce 1849 byl zvolen za dopisujícího člena České královské společnosti nauk, v roce 1852 čestným členem přírodovědného spolku Lotos. V roce 1858 odešel kvůli onemocnění do důchodu. Byl literárně činný, psal odborné texty v češtině i němčině. Je autorem německého slabikáře. V rukopise zanechal nedokončenou biografii Bolzana. Zemřel na sešlost věkem 24. srpna 1881 v Praze. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech o dva dny později.
Medaile a ocenění Čestný občan města Písku (1847)
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých
URLSoupis pražského obyvatelstva
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 20 / 000002098.htm ]