NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Štulc, Václav Svatopluk, 1814-1887
Církevní jméno Kladenský, Václav Svatopluk, 1814-1887
V. K. V., 1814-1887
Odkaz. forma V. . K., 1814-1887
V. Št., 1814-1887
Štulc, Vácslav, 1814-1887
Štulc, Václav, 1814-1887
Štulc, V., 1814-1887
Štulc, V. S., 1814-1887
Štulc, Václ., 1814-1887
Štulc, Wáclaw, 1814-1887
Štulc, Wáclaw S., 1814-1887
Štulc, Wáclaw Sw., 1814-1887
Narození 20. prosince 1814, Kladno (okr. Kladno)
Úmrtí 9. srpna 1887, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vyšehradská kapitula (1865-1871)

Biografická pozn. Narozen 20.12.1814 na Kladně, zemřel 9.8.1887 v Praze. Katolický kněz, knihovník, kanovník a probošt kapituly na Vyšehradě.
Źivotopis Narodil se 20. prosince 1814 do rodiny kladenského zedníka a rolníka. Zpočátku docházel na týnskou normální školu v Praze, v roce 1827 však přešel na Staroměstské gymnázium. Ještě jako gymnazijní student se stal podporovatelem Matice české. V letech 1831 až 1835 studoval filozofii na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. V tu dobu mu otiskly časopisy „Jindy a Nyní“ a „Květy České“ jeho lyrické verše a první překlady z Niemcewicze, Mickiewicze a Bulgarina. V roce 1835 vstoupil do arcibiskupského semináře a v srpnu 1839 byl vysvěcen na kněze. Po vysvěcení působil jako kaplan ve Kvílicích u Slaného. Mezi farníky propagoval četbu a opatřoval jim knížky. Docílil zvětšení farní školy, ale ze zdravotních důvodů se po několika letech musel vrátit do Prahy. V roce 1843 přijal místo duchovního správce v ústavu pro slepce pod Bruskou a v roce 1846 v blázinci v Kateřinské ulici v Praze. Od roku 1847 do 1862 redigoval časopis Blahověst. V roce 1848 se zúčastnil politického ruchu jako člen Národního výboru a Slovanského sjezdu. Na sjezdu byl zvolen za prostředníka mezi českou a polskou sekcí. Byl ve výboru Slovanské Lípy a vydával politický časopis „Občan“. Od roku 1848 vyučoval náboženství, češtinu a dějepis na Akademickém gymnáziu v Praze. V letech 1850 až 1864 vydával katolický kalendář „Poutník z Prahy“. Jeho veřejná činnost se v té době soustřeďovala především v Katolické jednotě, kde usiloval o rozšíření cyrillo-methodějského kultu. Od roku 1860 vydával Besedy katolické, v nichž otiskl výbor svých povídek, a od roku 1861 politický list Pozor.
Za politickou činnost byl v roce 1863 potrestán dvouměsíčním žalářem a ztrátou 1000 zl. z kauce. V roce 1855 byl jmenován arcibiskupským notářem a v roce 1856 mimořádným členem Královské české společnosti nauk. V roce 1860 byl zvolen za sídelního kanovníka na Vyšehradě. Od roku 1865 až do zvolení proboštem vyšehradské kapituly v roce 1871 působil i jako kapitulní knihovník a archivář. Ve funkci probošta se zasadil o vybudování nového proboštství a kanovnických domů. Jako probošt věnoval čtyřicet tisíc zlatých na přestavbu kostela sv. Petra a Pavla. Podpořil myšlenku vybudování Slavína na vyšehradském hřbitově a na své náklady nechal přenést sochu sv. Václava z Václavského náměstí na Vyšehrad. V roce 1881 byl jmenován domácím prelátem papežským. Zemřel 9. srpna 1887 v Praze a byl pochován na Vyšehradském hřbitově.
Medaile a ocenění arcibiskupský notář (1855)
Pojmenování ulice po něm v Praze (1888)
konzistoriální rada krakovský a litoměřický (1880)
Pojmenování Svatováclavských sadů po něm
pomník ve Štulcových sadech (1910)
pamětní deska na rodném domě (1934)
Další info URLWikipedie (Václav Štulc)
URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002108.htm ]