NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Beer, Robert, 1843-1918
Narození 23. prosince 1843, Rychnov nad Kněžnou (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Úmrtí 14. května 1918, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Chrudim (okr. Chrudim) - Realné a vyšší gymnasium (1875-1878)

Biografická pozn. Narozen 23. 12. 1843 v Rychnově nad Kněžnou, zemřel 14. 5. 1918 v Praze. Středoškolský profesor a knihovník.
Źivotopis Narodil se 23. prosince 1843 v Rychnově nad Kněžnou. V letech 1854 až 1862 navštěvoval gymnázium, a to do roku 1858 v Rychnově nad Kněžnou a poté piaristické v Praze na Novém Městě. Po maturitě studoval v letech 1862 až 1865 Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Od října 1865 působil v Hradci Králové jako suplent tamního gymnázia. Po půl roce přešel na městské reálné gymnázium do Chrudimi. Do září 1868 byl na něm suplentem, poté byl jmenován skutečným profesorem. Po přeměně městského reálného gymnázia na c. k. státní reálné a vyšší gymnázium působil ve stejné hodnosti až do konce srpna 1889, když poslední školní rok zastával funkci prozatímního ředitele. V chrudimském gymnáziu učil učil řečtinu, latinu, němčinu, francouzštinu a češtinu. Od školního roku 1875/76 do školního roku 1877/78 spravoval po profesoru Hoškovi žákovskou knihovnu a docela dobře si vedl. Podařilo se mu rozmnožit ji téměř o 400 svazků. Když ji přebíral, obsahovala jen 650 spisů v 865 svazcích, když ji vracel A. Hoškovi, počet svazků dosáhl čísla 1230. Na konci srpna 1889 odešel do Klatov, aby tam řídil reálné a vyšší gymnázium. Po příchodu zavedl řadu opatření, aby upevnil kázeň v profesorském sboru. Nedohlížel však dostatečně na profesora Zelenku, který měl na starost knihovnu. Po inspekci vykonané novým zemským inspektorem Kastnerem v roce 1894 mu byl uložen úkol pořídit nový inventář sbírek a katalog knihoven. Starosti s neustálými inspekcemi ve třídách a častými, dlouhými poradami s profesorským sborem nedopřály asi řediteli času, aby vytvořil nový katalog.
Když zemský inspektor vyjádřil nespokojenost se způsobem, jak plní jeho pokyny, požádal Beer o odchod do penze z důvodu nervového onemocnění. Jeho žádostí bylo vyhověno a od června 1901 byl dán na trvalý odpočinek. Byl publikačně činný i činný na veřejnosti. V Chrudimi byl v letech 1872 do 1889 jednatelem Společnosti muzejní a v letech 1878 až 1889 členem výboru a literárním referentem ve Spolku pro podporu literatury české. V Klatovech byl v letech 1889 až 1901 předsedou kuratoria městského muzea. Zemřel 14. května 1918 na Královských Vinohradech na tuberkulózu a pohřben byl 20. května 1918 na svatokřížský hřbitov v Chrudimi. V almanachu o slavnosti 50letého působení gymnasia chrudimského vydaném r. 1912 je Beerův životopis a podobizna z r. 1889.
Další info URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002143.htm ]