NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Tille, Antonín, 1835-1896
Narození 29. listopadu 1835, Starosedlský Hrádek (okr. Příbram)
Úmrtí 13. března 1896, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Litomyšl (okr. Svitavy) - Gymnasium (1876-1879)

Biografická pozn. Narozen 29.11.1835 ve Starosedlském Hrádku u Březnice, zemřel 13.3.1896 v Praze. PhDr., středoškolský profesor a knihovník, zeměpisec, publikace z oboru.
Źivotopis Narodil se 29. listopadu 1835 ve Starosedlském Hrádku u Březnice, kde byl jeho otec sládkem. Po maturitě na píseckém gymnáziu studoval v letech 1855 až 1859 zeměpis a dějepis na univerzitě v Praze. Doktorem filozofie byl však promován až v červnu 1863. Od podzimu 1859 do léta 1861 vystřídal několik suplentských míst na gymnáziu v Hradci Králové, ve Slaném a na akademickém gymnáziu v Praze. V roce 1861 byl na základě konkurzu jmenován skutečným profesorem na vyšším gymnáziu v chorvatském Osijeku. Od roku 1862 působil jako profesor na reálném gymnáziu v Táboře. V roce 1868 byl jmenován ředitelem nově založeného c. k. reálného gymnasia v Třeboni. Po roce mu k této funkci přibyl úřad okresního školního inspektora pro třeboňský okres. Koncem srpna 1873 se přestěhoval do Litomyšli, aby řídil gymnázium v Litomyšli. Kromě funkce ředitele zastával minimálně v letech 1876 až 1879 funkci knihovníka profesorské knihovny, učil zeměpis, dějepis a filozofickou propedeutiku. Po osmi letech dostal nabídku ředitelského místa na nově založeném c. k. nižším gymnáziu v Praze v Žitné ulici. Ústav spravoval jen šest měsíců, protože byl v roce 1882 jmenován c. k. zemským školním inspektorem pro učitelské ústavy a pro obecné a mesiánské školy. Tuto funkci vykonával až do 13. března 1896, kdy nečekaně zemřel. Pohřben byl dva dny poté na olšanských hřbitovech. Byl předsedou geografické sekce české zeměvědné společnosti.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002145.htm ]