NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vojtíšek, Václav, 1883-1974
Narození 9. srpna 1883, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 22. srpna 1974, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Společnost přátel starožitností českých (1914-1920)

Biografická pozn. Narozen 9.8.1883 v Praze, zemřel 22.8.1974 tamtéž. PhDr., DrSc., profesor pomocných věd historických, archivář, knihovník, publikace z oboru historie a archivnictví.
Źivotopis Narodil se 9. srpna 1883 do rodiny pražského hokynáře. V letech 1889 až 1894 navštěvoval obecnou školu v Praze u sv. Jindřicha a v letech 1894 až 1903 vyšší gymnázium v Žitné ulici. Po maturitě, kterou složil v červenci 1903, si zapsal studium historie a pomocných věd historických na Filozofické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity. Rigorózní práci obhájil r. 1911 a doktorem filozofie byl promován v červenci 1911. Od roku 1909 pracoval v pražském městském archivu a od roku 1921 do roku 1949 (s výjimkou válečných let) jej řídil. V letech 1952 až 1968 byl vedoucím Ústředního archivu ČSAV v Praze. Od roku 1921 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zpočátku jako soukromý docent, v letech 1948 až 1959 jako řádný profesor pomocných věd historických. Od roku 1900 byl aktivním členem Klubu Za starou Prahu, v letech 1909 až 1972 členem Historického spolku a od roku 1943 mu předsedal. V únoru 1914 byl zvolen knihovníkem Společnosti přátel starožitností českých. Poté, co rada královského města Prahy vyslovila souhlas s umístěním knihovny Společnosti v městském archivu, provedl revizi fondu s předchozím knihovníkem Janem Dotřelem. V srpnu 1914 knihovnu přestěhoval z místnosti U Vejvodů a převzal 1210 inventárních čísel. Po vyřazení defektních ročníků znovu zinventarizoval a zkatalogizoval fond. Tuto činnost prováděl i v roce 1915, a proto byla knihovna pro členy Společnosti v tom roce uzavřena. Rozhojnil ji o 72 děl a 168 svazků získaných pouze výměnou, nákup v tom roce nebyl žádný.
Ani v roce 1916 nebyla knihovna otevřena a Vojtíšek pokračoval v sepisování místního, autorského a věcného katalogu, přičemž přitom zohledňoval, zda se knihy nevyskytují v knihovně archivu, aby byly katalogy užitečné i pro návštěvníky archivu. V roce 1921 byla knihovna Společnosti prodána Masarykově univerzitě v Brně. Zemřel brzy po svých 91. narozeninách 22. srpna 1974. Pohřeb se konal pět dní poté ve strašnickém krematoriu a v prosinci 1975 byla urna s jeho popelem uložena na vyšehradském hřbitově do hrobu č. 35 v oddělení XI.
Medaile a ocenění Bronzová medaile Univerzity Karlovy (1948)
Řád práce (1956)
Stříbrná medaile Univerzity Karlovy (1958)
Zlatá medaile Univerzity Karlovy (1959)
Stříbrná medaile ČSAV (1963)
Zlatá plaketa F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách (1968)
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLWikipedie (Václav Vojtíšek)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002147.htm ]