NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kosterka, Ladislav, 1902-1967
Narození 11. června 1902, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 19. listopadu 1967, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední slovanská zemědělská knihovna ČAZ (nyní Knihovna Antonína Švehly) (-1930)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední knihovna hlavního města Prahy (nyní Městská knihovna v Praze) (1930-)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Umělecká beseda (-1938)

Biografická pozn. Narozen 11.6.1902 v Praze, zemřel 19.11.1967 tamtéž. RNDr., knihovník, publikace z oboru knihovnictví.
Źivotopis Narodil se 11. června 1902 v Praze na Vinohradech do rodiny poštovního úředníka a překladatele severské literatury. V letech 1913 až 1921 docházel na české gymnázium na Královských Vinohradech. Po maturitě si na podzim 1921 zapsal přednášky na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, na jaře 1924 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na podzim 1926 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň v letech 1924 a 1925 absolvoval státní knihovnickou školu a složil vyšší knihovnickou zkoušku pro vědecké a administrativní knihovny. V březnu 1927 mu byl udělen titul RNDr., jeho rigorózní práce nesla název Tvar čelního laloku mozku lidského podle endocraniogramů. Zpočátku byl zaměstnán v Ústřední slovanské zemědělské knihovně a čítárně Československé akademie zemědělské v Praze (společně s dr. K. Gallou napsal o knihovně text do Československého zemědělce, otištěno v září 1929) do konce února 1930. Od března 1930 byl veden ve službách obce pražské jako čekatel, v červnu 1934 získal 6. platový stupeň, v květnu 1938 5. stupeň v kategorii úřednictva archivní a knihovní služby. Působil v Ústřední knihovně hlavního města Prahy. Při příležitosti souborné výstavy severských literatur zpracoval bibliografii překladů z dánštiny, islandštiny, norštiny, švédštiny, holandštiny a vlámštiny a knihovna ji vydala roku 1932 jako 13. svazek „Spisů". O dva roky později vydala knihovna jeho bibliografii překladů z bulharštiny, kterou sestavil s L. Vaclíkovou, jako svazek 16. V městské knihovně dělal kariéru, již od června 1934 užíval titul vrchní komisař a po únoru 1948 požadoval akční výbor Národní fronty knihovny, jehož byl členem, aby byl zástupcem ředitele místo dr. M. Jirky.
Údajně ale byl nakonec přeřazen na hůře placené místo v košířské knihovně (dle poznámek rehabilit. komise z r. 1990). Byl také aktivní ve Spolku československých knihovníků a v r. 1928 zvolen jednatelem sociální sekce. V roce 1946 byl revizorem účtů ve Svazu českých knihovníků a od dubna 1947 působil ve výboru Svazu českých knihovníků jako jeho člen. Byl také členem Umělecké besedy v Praze a do listopadu 1938 měl v ní funkci knihovníka literární knihovny. Zemřel 19. listopadu 1967 na Smíchově po delší nemoci, pohřební obřad proběhl ve strašnickém krematoriu o pět dní později. Další zdroje: NA, fond ČAZ (566), ka 244, sign. 106/4, Zprávy o činnosti Umělecké besedy ve správním roce. V Praze: nákladem Umělecké besedy, 1941, 60(1940). s. 21.
Další info URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002148.htm ]