NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Honzík, Josef, 1857-1919
Narození 3. března 1857, Krtely (okr. Prachatice)
Úmrtí 22. května 1919, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení České Budějovice (okr. České Budějovice) - Reálná škola (1884-1902)

Biografická pozn. Narozen 3. 3. 1857 v Krtelech, zemřel 22. 5. 1919 v Praze. Středoškolský profesor v Českých Budějovicích, knihovník, práce z oboru metodiky výuky zeměpisu, publikoval časopisecky na konci 19. století.
Źivotopis Narodil se 3. března 1857 v Krtelech na Prachaticku do rodiny chalupníka. V letech 1870 až 1878 docházel na české gymnázium v Českých Budějovicích. Po maturitě studoval filologii patrně na pražské univerzitě. V prosinci 1883 složil zkoušky pro výuku češtiny, francouzštiny a těsnopisu na středních školách. Od září 1884 nastoupil jako výpomocný učitel na nově založenou českou reálnou školu "Matice školské" v Českých Budějovicích, aby zde učil češtinu a němčinu. Po roce se stal suplujícím učitelem, od září 1886 byl jmenován skutečným učitelem a od roku 1890 profesorem na této škole. Kromě češtiny a němčiny učil i francouzštinu a těsnopis, a to jako nepovinný předmět i na českém gymnáziu v Českých Budějovicích v letech 1884 až 1902. Hned po nástupu na reálnou školu se ujal správy knihovny. Došlé knihy rozdělil podle obsahu na jednotlivé obory a vřadil je buď do knihovny učitelské, nebo žákovské. V roce 1886 pečlivě prověřil obsah žákovské knihovny a vyřadil z ní knihy, které byly závadné z mravního, vlasteneckého a náboženského hlediska. O obě knihovny se staral až do roku 1890, kdy správu žákovské knihovny převzal Julius Kudrnáč. Poté již pečoval jen o učitelskou knihovnu a o knihovnu chudých žáků, která byla založena na podporu nemajetných žáků v roce 1885 a obsahovala učebnice. Ty půjčoval žákům na počátku každého školního roku. Ve výroční zprávě za školní rok 1896/97 publikoval na s. 7 až 22 katalog učitelské knihovny, kterou tehdy tvořilo 424 děl rozdělených do 17 oborů. Jeho studenti na něho vzpomínali spíše jako na učitele než na knihovníka.
Podle nich byl demokratický, upřímný, co na srdci to na jazyku, ale vždy uhlazeně. Přechodníky byly jeho koníčkem, studentům však dělaly potíže. Pokud rozevřel zdvižený sešit dokořán jako bibli, upřel zrak na hříšníka a zvolal “Koukaje z okna, pršelo!", věděl každý hned, kolik uhodilo. Pro poklesky mluvnické studenty netýral, „kule zbytečně nesázel”, spíše vysvětloval a poučoval. Od roku 1888 byl členem německé zkušební komise pro učitelství na školách obecných a měšťanských a od roku 1902 okresním školním inspektorem. Od září 1906 byl přidělen zemské školní radě, takže se přestěhoval do Prahy na Královské Vinohrady. Ve školním roce 1911/12 byl jmenován školním radou a ve školním roce 1915/16 vládním radou. Na Vinohradech zemřel 22. května 1919, pohřben byl o 4 dny později na městském hřbitově.
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002150.htm ]