NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vaněk, František Eduard, 1824-1884
Odkaz. forma Waněk, Franz Eduard, 1824-1884
Waněk, F. E., 1824-1884
Waněk, Franz, 1824-1884
Vaněk, František, 1824-1884
Waněk, Eduard, 1824-1884
Waněk, Ed., 1824-1884
Vaněk, Eduard, 1824-1884
Narození 8. ledna 1824, Blízkov (okr. Žďár nad Sázavou)
Úmrtí 2. května 1884, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Olomouc (okr. Olomouc) - Gymnasium (1853-1866)

Biografická pozn. Narozen 8.1.1824 v Blízkově u Velkého Meziříčí, zemřel 2.5.1884 v Praze. Středoškolský profesor v Praze, autor vlastivědy Moravy a Slezska, překladatel a knihovník.
Źivotopis Narodil se 8. ledna 1824 v Blízkově u Měřína. V Brně vystudoval školy a zpočátku byl teologem. V roce 1846 se stal auskultantem u profesora pražského akademického gymnázia Jana Jungmanna. S ním se od května 1848 podílel na vydávání dvojjazyčného periodika s názvem Zeitschrift zur Förderung einer zeitgemässen Reform der Gymnasialstudien, resp. Časopis k prospěchu času přiměřených opraw na gymnasiích. Jungmann byl redaktorem a Waněk (v textu psaný jako Eduard Waněk či Ed. Waněk) překládal texty z němčiny do češtiny. Protože ještě nebylo ustálené české pedagogické názvosloví, vytvořil Waněk některá slova, která se však neujala, například veličinověda pro matematiku či burácení pro tělocvik. V roce 1848 se stal adjunktem na akademickém gymnáziu v Praze a v roce 1850 suplujícím učitelem na této škole. V září 1850 byl přeložen na gymnázium do Hradce Králové a po dvanácti měsících na gymnázium do Jihlavy, aby učil latinu a češtinu. V prosinci 1852 došlo k dalšímu přeložení, tentokrát do Olomouce. Zpočátku působil na akademickém gymnáziu v Olomouci jako skutečný učitel latiny, němčiny a češtiny. Hned po nástupu uspořádal a zkatalogizoval fond gymnazijní knihovny. Poté jej rozdělil na fond učitelské a žákovské knihovny. O obě knihovny se staral patrně do roku 1866, protože až od dalšího školního roku uváděly výroční zprávy jména správců obou knihoven. Jako gymnazijní knihovník byl Waněk výslovně zmíněn ve zprávách za léta 1861/62 a 1862/63. Ve zprávě za rok 1862/63 bylo uvedeno, že v tom roce provedl v obou knihovnách revizi, přečíslování a katalogizaci.
Stará, málo používaná díla po získání souhlasu od nadřízených úřadů vyřadil, aby získal další prostor pro nově získaná díla. Kromě knihovnické činnosti učil v Olomouci až do roku 1871 dějepis a zeměpis. Poslední dva školní roky navíc zastupoval ředitele ve chvíli, kdy ředitel působil jako okresní školní inspektor. V Olomouci také napsal českou učebnici vlastivědy a narodil se mu syn František Oldřich Vaněk, který v letech 1897 a 1898 pracoval ve Veřejné obecní knihovně královského hlavního města Prahy. V lednu 1871 se mu podařilo vrátit na akademické gymnázium v Praze. Na něm učil až do roku 1884, kdy se u něho projevilo duševní onemocnění. Na pražském akademickém gymnáziu byl postrachem studentů a všemi - snad kromě J. S. Machara - nenáviděn. Vypadal jako Mefisto, protože byl vytáhlý, hubený a šedovlasý s knírem a malou kozičkou. Chodil v ošuntělém obleku. Byl velice přísný a neznal slitování. Mnohého studenta, který jednu hodinu byl vyvolán a uměl výborně, zkoušel okamžitě druhý den a hned byla dvojka. Největším jeho potěšením údajně bylo, když mohl nechat někoho propadnout. Více než v dějepisu se prý vyznal v dělání vtipů, a to mnohdy nepodařených (demokrat = kde moh krad), zvláště rád vtipkoval na náboženská témata. Jednoho dne při hodině dějepisu začal své obvyklé extempore o náboženských věcech. Studenti sice byli na to zvyklí, přesto je překvapilo, když vtipy profesora přešly v rouhání. I po zaznění zvonku, oznamujícího konec hodiny, profesor pokračoval v rozebírání otázky panenství Panny Marie.
Po uplynutí další hodiny, kdy profesor stále hovořil nesmysly, zašli dva studenti za ředitelem a vylíčili mu situaci. Ředitel vešel do třídy, pod nějakou záminkou vyvedl ubožáka ven a usadil do připravené drožky, která ho zavezla do pražského ústavu pro choromyslné. V něm zemřel 2. května 1884.
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLSoupis pražského obyvatelstva

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002151.htm ]