NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Koch, Matthias, 1840-1926
Narození 16. dubna 1840, České Budějovice (okr. České Budějovice)
Úmrtí 12. června 1926, České Budějovice (okr. České Budějovice)
Místo působení České Budějovice (okr. České Budějovice) - Realschule (1874-1875)

Biografická pozn. Narozen 16.4.1840 v Českých Budějovicích, zemřel 12.6.1926 tamtéž. PhDr., pedagog a knihovník.
Źivotopis Narodil se 16. dubna 1840 v Českých Budějovicích. V rodišti absolvoval gymnaziální studia a poté studoval od roku 1859 na pražské univerzitě. Na jaře 1863 nastoupil jako suplent do budějovického gymnázia a na konci školního roku byl přeložen na gymnázium do Moravské Třebové. Po promoci na doktora filozofie v roce 1865 působil jako suplent na gymnáziu v Mikulově a od školního roku 1866/67 na českobudějovické reálce. Na ní učil matematiku a v letech 1874 a 1875 měl na starost učitelskou knihovnu. Tu v té době tvořilo 1147 děl v ca 1900 svazcích. Nejvíce byla zastoupena jazykověda (202 děl), zeměpis a dějepis (153 děl), přírodní vědy (146 děl) a “jeho” matematika (108 děl). V říjnu 1874 byl ministrem jmenován do funkce profesora reálky, která byla do té doby komunální školou, a v srpnu 1884 císařem do funkce ředitele českobudějovického německého státního gymnázia. V této pozici setrval až do odchodu na trvalý odpočinek v roce 1904. Na gymnáziu již žádnou knihovnu nespravoval, ale zasloužil se o přemístění knihovny do vhodnějšího sálu. Kromě toho řídil i německou dívčí pokračovací školu a ženský učitelský ústav v Českých Budějovicích. Byl aktivní ve veřejném životě, byl členem obecního i okresního zastupitelstva, členem zemské kulturní rady. Až do konce života byl neúnavně činný a dobrý zrak mu umožňoval, aby se věnoval svým koníčkům, malování a truhlařině, i v posledním roce života. Zemřel po krátké nemoci 12. června 1926 v 10 hodin večer v Českých Budějovicích. Pohřben byl tři dny poté.
Medaile a ocenění Čestný občan Českých Budějovic (1902)
Čestná medaile za čtyřicetiletou věrnou službu (1903)
Řád železné koruny III. třídy (1904)
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých
URLKohoutí kříž (Matthias Koch)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002155.htm ]