NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Brandl, Vincenc, 1834-1901
Odkaz. forma Brandl, V., 1834-1901
Brandl, Vincentius, 1834-1901
Brandl, Vincenz, 1834-1901
Narození 5. dubna 1834, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 26. prosince 1901, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Realschule (1858-1861)

Biografická pozn. Narozen 5. 4. 1834 v Brně, zemřel 26. 12. 1901 v Brně. Archivář, pedagog, knihovník, historik, redaktor, vydavatel a politik. Autor prací z oboru.
Źivotopis Narodil se 5. dubna 1834 v Brně do rodiny čeledína sloužícího starobrněnským augustiniánům. V letech 1844 až 1852 docházel na brněnské gymnázium. Po maturitě, kterou složil s vyznamenáním, odešel v létě 1852 do Vídně, aby na univerzitě studoval práva a filozofii. Po návratu do Brna učil od 2. pololetí roku 1853/54 jako suplent němčinu, češtinu, zeměpis a dějepis na německém gymnáziu. V letech 1856 a 1857 navštěvoval historicko-filologický seminář ve Vídni. V říjnu 1857 byl jmenován učitelem dějepisu, zeměpisu, češtiny a němčiny na komunální nižší reálce v Brně. Hned po nástupu věnoval řadu knih do budované knihovny reálky. Od školního roku 1858/59 působil na reálce i jako kustod knihovny, a to až do jmenování moravským zemským archivářem v září 1861. Tuto funkci vykonával až do roku 1899, kdy kvůli zdravotním problémům odešel do penze. Během života se zapojil do spolkového i veřejného života. V roce 1858 se stal členem historicko-statistické sekce při Moravsko-slezské společnosti pro povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy. V roce 1861 spoluzaložil Čtenářský spolek v Brně, byl funkcionářem Matice moravské (v roce 1864 zvolen sekretářem, v roce 1894 předsedou), podílel se na založení deníku Moravská orlice. V letech 1865 až 1868 byl poslancem moravského zemského sněmu za moravské staročechy. Je autorem řady publikací a napsal hesla do Riegrova Slovníku naučného. V roce 1869 byl zvolen dopisujícím členem a v roce 1895 přespolním členem Královské české společnosti nauk. V roce 1890 ho císař jmenoval členem České akademie věd a umění.
Zemřel náhle 26. prosince 1901 a pohřben byl na brněnském Ústředním hřbitově dva dny poté do hrobu (skupina 28, hrob č. 90).
Medaile a ocenění Řád sv. Stanislava III. třídy (1874)
Řád železné koruny III. třídy (1898)
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu
URLZáznam v matrice zemřelých
URLInternetová encyklopedie dějin Brna
URLWikipedie (Vincenc Brandl)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002157.htm ]