NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Oščádal, František, 1841-1913
Narození 4. května 1841, Odrlice (okr. Olomouc)
Úmrtí 17. dubna 1913, Přerov (okr. Přerov)
Místo působení Přerov (okr. Přerov) - Gymnasium (1873-1882)

Biografická pozn. Narozen 4.5.1841 v Odrlicích u Litovle, zemřel 17.4.1913 v Přerově. Středoškolský profesor a knihovník, ilustrátor, historická stať.
Źivotopis Narodil se 4. května 1841 v Odrlicích u Litovle (nyní místní část obce Senička) do rodiny rolníka. V letech 1854 až 1862 docházel na olomoucké gymnázium. Po maturitě, kterou složil v červnu 1862, studoval dějepis a zeměpis na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a na vídeňské univerzitě. V Praze i ve Vídni se zúčastnil studentského spolkového života, byl členem spolku Blaník a Morava. Protože mu připadaly dějepisné přednášky profesora Konstantina von Höflera nevědecké, umínil si studovat ruské, polské a francouzské dějiny z děl místních historiků. K tomu mu pomohlo jeho nadání na jazyky. Naučil se francouzsky, polsky, srbsky a rusky. Ruštinu ovládal tak dokonale, že ruské knížky četl bez použití slovníků a rusky i plynně mluvil. Od října 1866 působil dvanáct měsíců jako suplující učitel v německém gymnáziu v Olomouci. Potom odešel do Vídně, aby se připravil na učitelské zkoušky. Ve školním roce 1868/69 byl učitelem a vychovatelem v Hermannově vychovávacím ústavu, který tehdy řídil vlastenec Petr Bílka. V roce 1869 získal aprobaci pro výuku zeměpisu a dějepisu na středních školách s výukou českou i německou a od školního roku 1869/70 i místo suplenta na obecném reálném gymnáziu v Uherské Hradišti. V listopadu 1870 byl v Uherském Hradišti jmenován skutečným učitelem a v září 1871 přeložen v této pozici na gymnázium do Přerova. Zde učil dějepis a zeměpis třicet let, než v srpnu 1901 odešel na odpočinek. Zpočátku učil i češtinu a němčinu a měl na starost tělocvik a správu knihovny.
Jako správce knihovny byl uváděn v ročních programech od roku 1874 do roku 1882, přičemž do roku 1880 se staral jak o učitelskou, tak žákovskou knihovnu. Poté již jen o učitelskou knihovnu. V roce 1913 vzpomínal jeho žák a císařský rada MUDr. Leopold Riedl, že Oščádal jako gymnazijní knihovník měl radost, když si studenti u něho půjčovali historickou literaturu. Sám Oščádal si oblíbil dějiny Palackého. Od října 1882 působil šest let ve funkci okresního školního inspektora pro obecní školy a od roku 1887 jako člen zkušební komise pro školy měšťanské a národní. V letech 1881 až 1883 byl ředitelem pokračovací školy průmyslové a kupecké, kterou město nově zřídilo. Byl také literárně aktivní, psal do Komenského i do olomoucké Domácí hospodyně, je autorem odborných statí zveřejněných v Programu. V Přerově se zapojil také do společenského života. V přerovském čtenářském spolku předsedal literárnímu klubu, řídil přerovský národopisný odbor pro národopisnou výstavu v Praze, v ruském kroužku učil zdarma ruštinu. Stejně tak zdarma řadu let poskytoval obědy chudým studentům a do gymnazijní knihovny věnoval řadu knih. Byl přispívajícím členem Matice moravské. Na inspekčních cestách po venkově se několikrát nachladil a tato nachlazení se stala zárodkem nemoci plic. Zemřel na ni 17. dubna 1913 v Přerově a o dva dny později byl pohřben na městském hřbitově v odd. VIII, hrob. č. 13.
Medaile a ocenění Čestný občan města Přerov (1901)
Čestný občan obce Odrlice (1901)
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002160.htm ]