NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Gschwind, Emil, 1841-1919
Církevní jméno Gschwind, Joseph, 1841-1919
Narození 8. října 1841, Vysoké Březno (okr. Most)
Úmrtí 5. dubna 1919, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Most (okr. Most) - Gymnasium (1869-1872)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Deutsches Staats-Gymnasium in Prag-Altstadt (1879-)

Biografická pozn. Narozen 8. 10. 1841 ve Vysokém Březně, zemřel 5. 4. 1919 v Praze. Kněz řádu piaristů, pedagog a knihovník.
Źivotopis Narodil se 8. října 1841 ve Vysokém Březně do rodiny majitele hospodářství v Mostě. Pokřtěn byl jménem Joseph. Po ukončení docházky do piaristického gymnázia v Mostě vstoupil jako osmnáctiletý do řádu piaristů a přijal řádové jméno Emil. Noviciát absolvoval v Lipníku na Moravě. V listopadu 1863 složil slavné sliby. Po dokončení teologického studia, kdy současně docházel v Praze na filozofické přednášky, byl vysvěcen v Mostě v srpnu 1866 na kněze. Na podzim 1866 nastoupil jako suplent na vyšší gymnázium v Mostě a učil tam řečtinu, latinu a jako nepovinný předmět i kreslení, později také filozofickou propedeutiku, až do léta 1872. Zároveň se od školního roku 1869/70 staral o gymnazijní knihovnu. Na podzim 1872 byl přeložen na německé státní gymnázium v pražském Novém Městě. Po dvou letech následovalo další přeložení, a to na německé státní reálné gymnázium v Praze v Bartolomějské ulici, kde byl v listopadu 1874 jmenován skutečným učitelem. Učil zde opět latinu, řečtinu a němčinu. Po třech letech byl jmenován profesorem. Od školního roku 1879/80, kdy se reálné gymnázium transformovalo na gymnázium, se staral o učitelskou knihovnu. Ve výroční zprávě za rok 1898 publikoval katalog učitelské knihovny. V roce 1907 odešel do důchodu a poslední léta života trávil v místnostech kláštera řádu piaristů v Panské ulici v Praze. Jeho oblíbeným autorem byl Cicero. V roce 1896 publikoval komentované vydání Tusculanae disputationes a v roce 1903 mu vyšel ve Vídni překlad dopisů Cicerona do němčiny, který se potom užíval na mnoha německých gymnáziích jako učebnice.
Pokud mu jeho duchovní život umožňoval, zapojoval se do veřejného života. Spoluzaložil spolek německých středoškolských učitelů (Deutsche Mittelschule), v němž řadu let zastával post předsedy. V Praze inicioval sbírku na výstavbu německého divadla. Zemřel 5. dubna 1919 v Praze a jeho ostatky byly uloženy do hrobu na Olšanech. (Přesné datum úmrtí viz SZABO, Miloš. Pražské hřbitovy: Olšanské hřbitovy IV. Praha: Libri, 2012. s. 380.)
Medaile a ocenění Čestná medaile za čtyřicetiletou věrnou službu (1905)
vládní rada (1907)
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002168.htm ]