NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Werner, Karl
Odkaz. forma Werner, Carl
Narození 5. května 1828, Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 26. března 1898, Merano (Itálie)
Místo působení Jihlava (okr. Jihlava) - Obergymnasium (1854-1867)

Biografická pozn. Narozen 5. 5. 1828 ve Vídni, zemřel 26. 3. 1898 v Meranu. Ředitel gymnázia, školní inspektor, knihovník a spisovatel.
Źivotopis Narodil se 5. května 1828 do rodiny vídeňského magistrátního úředníka. Na univerzitě ve Vídni studoval práva. Během studií v roce 1848 byl členem akademické legie, ale protože byl malé postavy, nemohl se ozbrojovat mečem. V roce 1850 složil první rigoróza z práv na univerzitě v Olomouci. Nezáživné církevní právo ho však odradilo od složení druhých rigoróz a přednost dal studiu německé literatury a dějin. V květnu 1851 nastoupil jako suplent na akademické gymnázium v Olomouci, aby učil němčinu. V říjnu 1853 získal suplentské místo na vyšším gymnáziu v Jihlavě, kde žila jeho budoucí manželka. V listopadu 1853 byla svatba a v prosinci 1853 jmenování skutečným učitelem. Na jihlavském gymnáziu učil zpočátku němčinu, zeměpis a dějepis, později i filozofickou propedeutiku a od školního roku 1863/64 i nepovinnou francouzštinu. Kromě toho se staral o gymnazijní knihovnu. Ve školních programech (výročních zprávách) se píše, že ve školním roce 1862/63 provedl důkladnou revizi knihovního fondu a řádně knihovnu uspořádal a ve školním roce 1863/64 půjčoval knihy studentům týdně několik hodin. V práci z roku 1896, která se věnovala historii gymnazijní knihovny, je uveden jako knihovník pro období 1854 až 1867. Během jihlavského pobytu se stal členem historicko-statistické sekce při Moravsko-slezské společnosti pro povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy, v roce 1856 byl jmenován korespondentem moravského zemského archivu a v roce 1862 členem hornolužické společnosti věd.
V tu dobu mu vyšly i dva historické spisy (Urkundliche Geschichte der Iglauer Tuchmacher-Zunft a Kaiser Franz vom Antritte seiner Regierung bis nach dem Frieden von Luneville 1792-1803). V březnu 1868 byl přeložen na vyšší gymnázium v Brně, ale už začátkem května 1868 ho císař jmenoval ředitelem gymnázia ve Znojmě. V polovině roku 1869 byl jmenován zemským školním inspektorem pro německé národní školy v Čechách. Opustil Moravu a odstěhoval se do Prahy, kde se zapojil stejně jako na předchozích místech do spolkového života. V lednu 1870 byl ve Spolku pro dějiny Němců v Čechách zvolen redaktorem literární části spolkového časopisu. Po smrti zemského školního inspektora pro Salcburk získal v srpnu 1872 jeho místo a odstěhoval se do této korunní země. Dále se zajímal o historii a v roce 1873 se stal členem Společnosti pro salcburský národopis. Začátkem devadesátých let odešel do penze a po smrti manželky v roce 1893 se odstěhoval do Vídně ke svým příbuzným. Ve Vídni psal fejetony pro Neues Wiener Tagblatt. Zemřel 26. března 1898 kolem sedmé hodiny ranní během zdravotního pobytu v Meranu na mrtvici. Jeho tělo bylo převezeno do Salcburku a pohřbeno 29. března 1898 na místním hřbitově vedle ostatků jeho manželky.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002173.htm ]