NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Werner, Karl, 1828-1898
Odkaz. forma Werner, Carl, 1828-1898
Narození 5. května 1828, Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 26. března 1898, Merano (Itálie)
Místo působení Jihlava (okr. Jihlava) - Obergymnasium (1854-1867)

Biografická pozn. Narozen 5. 5. 1828 ve Vídni, zemřel 26. 3. 1898 v Meranu. Ředitel gymnázia, školní inspektor, knihovník a spisovatel.
Źivotopis Narodil se 5. května 1828 do rodiny vídeňského magistrátního úředníka. Na univerzitě ve Vídni studoval práva. Během studií v roce 1848 byl členem akademické legie, ale protože byl malé postavy, nemohl se ozbrojovat mečem. V roce 1850 složil první rigoróza z práv na univerzitě v Olomouci. Nezáživné církevní právo ho však odradilo od složení druhých rigoróz a přednost dal studiu německé literatury a dějin. V květnu 1851 nastoupil jako suplent na akademické gymnázium v Olomouci, aby učil němčinu. V říjnu 1853 získal suplentské místo na vyšším gymnáziu v Jihlavě, kde žila jeho budoucí manželka. V listopadu 1853 byla svatba a v prosinci 1853 jmenování skutečným učitelem. Na jihlavském gymnáziu učil zpočátku němčinu, zeměpis a dějepis, později i filozofickou propedeutiku a od školního roku 1863/64 i nepovinnou francouzštinu. Kromě toho se staral o gymnazijní knihovnu. Ve školních programech (výročních zprávách) se píše, že ve školním roce 1862/63 provedl důkladnou revizi knihovního fondu a řádně knihovnu uspořádal a ve školním roce 1863/64 půjčoval knihy studentům týdně několik hodin. V práci z roku 1896, která se věnovala historii gymnazijní knihovny, je uveden jako knihovník pro období 1854 až 1867. Během jihlavského pobytu se stal členem historicko-statistické sekce při Moravsko-slezské společnosti pro povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy, v roce 1856 byl jmenován korespondentem moravského zemského archivu a v roce 1862 členem hornolužické společnosti věd.
V tu dobu mu vyšly i dva historické spisy (Urkundliche Geschichte der Iglauer Tuchmacher-Zunft a Kaiser Franz vom Antritte seiner Regierung bis nach dem Frieden von Luneville 1792-1803). V březnu 1868 byl přeložen na vyšší gymnázium v Brně, ale už začátkem května 1868 ho císař jmenoval ředitelem gymnázia ve Znojmě. V polovině roku 1869 byl jmenován zemským školním inspektorem pro německé národní školy v Čechách. Opustil Moravu a odstěhoval se do Prahy, kde se zapojil stejně jako na předchozích místech do spolkového života. V lednu 1870 byl ve Spolku pro dějiny Němců v Čechách zvolen redaktorem literární části spolkového časopisu. Po smrti zemského školního inspektora pro Salcburk získal v srpnu 1872 jeho místo a odstěhoval se do této korunní země. Dále se zajímal o historii a v roce 1873 se stal členem Společnosti pro salcburský národopis. Začátkem devadesátých let odešel do penze a po smrti manželky v roce 1893 se odstěhoval do Vídně ke svým příbuzným. Ve Vídni psal fejetony pro Neues Wiener Tagblatt. Zemřel 26. března 1898 kolem sedmé hodiny ranní během zdravotního pobytu v Meranu na mrtvici. Jeho tělo bylo převezeno do Salcburku a pohřbeno 29. března 1898 na místním hřbitově vedle ostatků jeho manželky.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002173.htm ]