NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Pitschmann, Franz, 1850-
Narození . 1850, Varnsdorf (okr. Děčín)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - II. deutsche Staats-Oberrealschule (1874-1878)
České Budějovice (okr. České Budějovice) - deutsche Staats-Realschule (1878-1886)

Biografická pozn. Narozen v roce 1850 ve Varnsdorfu. Středoškolský profesor a knihovník.
Źivotopis Narodil se v roce 1850. Většina literatury uvádí místo narození Varnsdorf, pouze pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství Prahu. V roce 1871 maturoval na malostranském německém gymnáziu. Poté studoval klasickou filologii na pražské univerzitě. Jako kandidát učitelství získal v listopadu 1874 suplentské místo na druhé německé státní vyšší reálce v Praze. Učil na ní němčinu a francouzštinu a staral se o školní knihovnu. Ve školním roce 1875/76 mu přibyla výuka zeměpisu a dějepisu. V červenci 1878 byl přeložen na německou státní reálnou školu v Českých Budějovicích a od podzimu 1878 se ujal správy žákovské knihovny. V programu školy za školní rok 1878/79 si postěžoval, že o půjčování knih měli zájem jen pilní žáci, přesto v říjnu půjčil 310 svazků, v listopadu 228, v prosinci 181, v lednu 168, v únoru 105, v březnu 136, v dubnu 117, v květnu 152, v červnu 66, celkem 1463 svazků. Na reálce v Českých Budějovicích učil němčinu, francouzštinu a dějepis, od školního roku 1880/81 i zeměpis. Od konce roku 1881 přednášel v odborných kurzech pořádaných českobudějovickým obchodním spolkem. Toužil se však vrátit do Prahy, což se mu podařilo až v roce 1886. V červenci 1886 byl vydán výnos o jeho přeložení na 2. německou reálku v Praze a 1. září 1886 opustil České Budějovice. Na druhé pražské reálce působil jako profesor až do roku 1908, kdy odešel do penze. Ještě v roce 1912 žil v Praze a usiloval o zvolení do pražského obecního zastupitelstva. Další jeho osudy nejsou známy.
Medaile a ocenění školní rada (1908)
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002175.htm ]