NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Stingl, Coelestin, 1819-1879
Odkaz. forma Stingel, Coelestin, 1819-1879
Narození 28. října 1819, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 25. prosince 1879, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Klatovy (okr. Klatovy) - Gymnasium (1853-1869)

Biografická pozn. Narozen 28. 10. 1819 v Praze, zemřel 25.12.1879 tamtéž. Benediktinský kněz, pedagog a knihovník.
Źivotopis Narodil se 28. října 1819 v Praze a pokřtěn byl jménem Josef. Vstoupil do řádu benediktinů v pražském klášteře Emauzy a přijal jméno Coelestin (Cölestin). V prosinci 1844 složil řeholní sliby, na kněze byl vysvěcen v srpnu 1846. Než přišel na klatovské gymnázium, působil jako polní kaplan v tehdejších rakouských Benátkách a Lombardii a procestoval Itálii. V Klatovech učil od roku 1851 jako suplent náboženství, němčinu, přírodopis a dějepis a jako vedlejší učitel krasopis. Často vyprávěl studentům o „věčném městě“ a jako muž obsáhlého všeobecného vzdělání se u studentů těšil ze zvláštní úcty a vážnosti. Byl velmi dovedným kreslířem a živil se i restaurováním starých obrazů. Z cest po Itálii si přivezl s sebou bohaté a vzácné sbírky přírodnin. Měl je uložené ve svém dvoupokojovém bytě v gymnazijní budově a byly bohatší než gymnazijní sbírky. Řadu let byl také gymnazijním knihovníkem a půjčoval knihy českému básníku Karlu Legerovi. Ten o něm po letech napsal, že “páchl daleko široko vínem a byl naším knihovníkem, půjčoval nám knihy z osmnáctého století a z prvých let devatenáctého, švabachem tištěné. Z novější literatury neměl nic.” Z Klatov se Stingl vrátil do emauzského kláštera v roce 1870 spolu se zbývajícími benediktinskými pedagogy, protože způsobili, že v posledních letech úroveň výuky značně poklesla. Při inspekcích bylo zjištěno, že fyzikální a přírodopisný kabinet je ve špatném stavu.
V nejhorším nepořádku byly obě knihovny, hořejší profesorská a dolejší žákovská, jež spravoval P. Coelestin Stingl. Byly mu sice odňaty v posledním roce ředitelování P. Cornela a odevzdány prof. B. Pošíkovi, ale ten, když nedostal od svého předchůdce účty a chybějící knihy, vzdal se knihovnického úřadu. Nemohl totiž převzít zodpovědnost za nedostatky. Stingl se stal v Praze členem spolku pro dějiny Němců v Čechách, ale zřejmě žádné odborné práce nepublikoval. Zemřel na mozkovou mrtvici 25. prosince 1879 v Emauzech, pohřben byl dva dny poté na Olšanský hřbitov. Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragenae pro A. D. 1859 sl. 266, 1877 sl. 264. Wiener Zeitung, 28. 12. 1879, s. 3. zemřel PRÁŠEK, Václav. Děje gymnasia klatovského. Klatovy: J.V. Prášek, 1877. s. 19, 38. Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1851, s. 260.
Další info URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002179.htm ]