NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šťastný, Jan Evangelista, 1824-1913
Narození 6. prosince 1824, Želenice (okr. Kladno)
Úmrtí 17. června 1913, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Česká reálka (1852-1895)

Biografická pozn. Narozen 6.12.1824 v Želenicích, zemřel 17.6.1913 v Praze. Středoškolský profesor a knihovník, učebnice české mluvnice a literatury.
Źivotopis Narodil se 6. prosince 1824 v Želenicích, kde měli jeho rodiče statek. V letech 1837 až 1843 docházel na akademické gymnázium v Praze na Starém Městě a dokončil je s vyznamenáním. Poté navštěvoval dvouletý filozofický kurz při pražské univerzitě a v roce 1845 se zapsal na filozofickou fakultu pražské univerzity. Po dvou semestrech kvůli nedostatku financí přerušil studium a nechal se zaměstnat u pražského advokáta JUDr. Václava Červinky jako vychovatel jeho dětí. V roce 1850 pokračoval ve studiu, na něž si vydělával soukromým vyučováním. V říjnu 1851 byl přijat jako suplent na českou reálku v Praze, když na ní vyučoval zdarma již od března 1851. V únoru 1856 složil zkoušky pro výuku češtiny a němčiny na vyšších gymnáziích a v květnu 1856 byl jmenován definitivním profesorem na české reálce. Od počátku působení na české reálce byl správcem učitelské i žákovské knihovny, později už jen učitelské a od konce osmdesátých let s pomocí profesora J. Metelky. Oběma knihovnám věnoval mnoho práce a času. Nakoupil řadu děl a získal mnoho knižních darů. Studenty se snažil vést k tomu, aby obsah knih nehltali, ale četli knihy rozvážně a zapisovali si pěkné myšlenky a výstižná rčení. Od podzimu 1856 se navíc ujal výuky češtiny a němčiny ve večerní průmyslové škole ustavené při reálce. V červnu 1869 se stal členem zemské školní rady a v září 1869 byl jmenován ředitelem pražské reálky. Předsedal také zkušební komisi pro učitelství tělocviku na českých i německých středních školách a na učitelských ústavech. Českou reálku řídil až do konce školního roku 1895.
Byl rovněž literárně činný. Sestavil s pomocí dalších pedagogů několik čítanek a byl spoluautorem učebnic. V letech 1867 až 1871 redigoval časopis Škola a život. Předsedal Učitelské besedě v Praze, k jejímž ustavení dal popud. Zemřel 17. června 1913 na Královských Vinohradech na sešlost věkem. Pohřben byl na Vinohradském hřbitově tři dny poté.
Medaile a ocenění školní rada (1878)
Rytířský kříž Řádu Františka Josefa (1882)
vládní rada (1895)
Další info URLWikipedie (Jan Evangelista Šťastný)
URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002181.htm ]