NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Richterová, Alena, 1952-
Narození 4. května 1952, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1983-)

Biografická pozn. Narozena 4.5.1952 v Praze. PhDr., CSc., historička, knihovnice, zabývá se: české a středověké dějiny 16.-17. století, kulturní dějiny, dějiny literatury, dějiny knihoven, rukopisná studia.
Źivotopis Narodila se jako Alena Kozlová 4. května 1952 v Praze. V letech 1967 až 1970 docházela na Střední všeobecně vzdělávací školu v Praze 4, Ohradní 5. Po maturitě studovala do roku 1975 obor archivnictví – dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1976 jí byl udělen titul doktora filozofie, o dvanáct let později kandidáta věd. V letech 1976 až 1983 působila ve Státním ústředním archivu v Praze, od roku 1983 je zaměstnána ve Státní knihovně ČSR v oddělení rukopisů a vzácných tisků. Zabývá se katalogizací novověkých rukopisů, výzkumem dějin knižní kultury, publikuje, recenzuje, lektoruje a vypracovává rešerše. Podílela se na výzkumných projektech, např. v letech 2009 až 2011 na projektu Výzkum knihovny arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského, v letech 2010 až 2015 na projektu Rudolfinská alchymie a Rosarium philosophorum Jaroše Griemillera z Třebska a v letech 2013 až 2015 na projektu Výzkum dějin knižní kultury raně novověkých Čech. V roce 2006 při příležitosti 450. výročí příchodu jezuitů do zemí Koruny české připravila výstavu Jezuité a Klementinum v Galerii Klementinum. Podílela se na výstavě Praha – Vídeň, dvě metropole v běhu staletí v Archivu hl. města Prahy v Clam-Gallasově paláci a na výstavě Karel Škréta 1610-1674, doba a dílo v Národní galerii v Praze. Pobývala na stážích v Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu v rámci projektu Beziehungen zwischen der Raudnitzer Bibliothek und den Sammlungen Herzog Augusts a v Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. v Lipsku v rámci projektu Die Metropolen Ostmitteleuropas: Regionalkultur-Nationalkultur-Europäische Kultur: Metropolen und Zentren.
Ihre Entwicklung als Faktoren und Orte staatlicher Repräsentation sowie kultureller und gesellschaftlicher Integration in Ostmitteleuropa (15.-17. Jahrhundert). Často vystupuje na odborných konferencích v tuzemsku i v zahraničí, např. ve Wolfenbüttelu v září 2008 na konferenci Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der frühen Neuzeit s příspěvkem Polyxena von Lobkowitz, geborene von Pernstein (1566–1642): Sammeln zwischen Politik und Frömmigkeit im katholischen Böhmen. Je autorkou odborných statí o rukopisných fondech 16. - 19. století, dějinách knihoven českých šlechtických rodů a významných představitelů vědy, dějinách komunikace v 16. - 18. století a dějinách rudolfinských sbírek. Od roku 1990 je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Ráda čte a cestuje.
Medaile a ocenění Pražská knihovnice (2019)
Další info URLKdo je kdo v české slavistice (RICHTEROVÁ, Alena, PhDr. CSc.)
URLSkip (Pražský knihovník/Pražská knihovnice, manželé Richterovi)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002182.htm ]