NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kastner, Edvard, 1845-1909
Narození 20. prosince 1845, Náchod (okr. Náchod)
Úmrtí 22. září 1909, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - První české gymnasium realní (1873-1880)

Biografická pozn. Narozen 20.12.1845 v Náchodě, zemřel 22.9.1909 v Praze. PhDr., klasický filolog, knihovník, literatura z oboru.
Źivotopis Narodil se 20. prosince 1845 v Náchodě, kde byl jeho otec stavitelem. Gymnázium absolvoval v Hradci Králové a poté studoval klasickou filologie na univerzitě v Praze. Od října 1869 učil řečtinu, latinu a dějepis na obecním reálném gymnáziu malostranském. V roce 1872 byl přeložen na první české reálné gymnáziu v Praze a působil na něm až do roku 1888. Kromě klasických jazyků učil i němčinu a psychologii. Krátce po nástupu do této nově zřízené školy ve Spálené ulici začal pečovat o učitelskou knihovnu, a to zpočátku s ředitelem Josefem Valentou, později sám. Zasloužil se o dokoupení Riegrova Slovníku naučného, všech jazykových slovníků Františka Špatného a Česko-latinsko-německého slovníku Václava Vojáčka. V dalších letech koupil řadu komentovaných vydání řeckých a latinských klasiků, např. Ciceronis orationes pro Murena. Přitom musel vystačit s omezenými finančními prostředky, např. ve školním roce 1879/80 měl k dispozici jen 250 zlatých. Když v roce 1881 předával učitelskou knihovnu svému nástupci, její stav dosahoval již téměř 500 svazků. V červnu 1888 byl jmenován ředitelem gymnázia v Truhlářské ulici v Praze. Jeho řízení se ujal 1. srpna 1888. Byl velmi horlivý a energický, měl technické nadání a byl vynalézavý. V ředitelském úřadě projevoval stálou nedůvěru k podřízeným. Vládl pevnou rukou a snažil se dělat více, než jeho nadřízení vyžadovali. V roce 1893 byl jmenován zemským inspektorem pro humanitní předměty na českých středních školách a tuto funkci vykonával až do své smrti.
V letech 1877 až 1890 byl členem české zkušební komise pro gymnázia a hlavním zkoušejícím pro řečtinu. Byl také literárně činný, přispíval do Ottova slovníku naučného, sestavil stručnou řeckou gramatiku pro střední školy, která však zůstala v rukopise. Zasloužil se o vznik Jednoty českých filologů. Ta ho v roce 1878 jmenovala čestným členem. V roce 1890 byl zvolen za člena 3. třídy České akademie věd a umění. Počátkem srpna 1909 odjel na dovolenou do Eisensteinu a krátce poté onemocněl na rakovinu. 22. září 1909 v sedm hodin ráno jí v Praze podlehl. Pohřben byl tři dny poté na Olšanském hřbitově.
Medaile a ocenění Řád železné koruny III. třídy
Další info URLZáznam v matrice zemřelých
URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLSoupis pražského obyvatelstva

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002183.htm ]