NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mollenda, Karel, 1842-1901
Narození 20. listopadu 1842, Písek (okr. Písek)
Úmrtí 4. listopadu 1901, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Pelhřimov (okr. Pelhřimov) - Realné a vyšší gymnasium (1872-1881)

Biografická pozn. Narozen 20. 11. 1842 v Písku, zemřel 4. 11. 1901 v Praze. Středoškolský profesor přírodních věd a matematiky, knihovník. Autor práce z oblasti meteorologie.
Źivotopis Narodil se 20. listopadu 1842 v Písku, kde byl jeho otec měšťanem a mistrem soukenickým. O jeho gymnazijních a univerzitních studiích neposkytují zdigitalizované publikace žádné informace. Patrně od podzimu 1869 působil jako suplent na vyšším gymnáziu v Písku. Když v srpnu 1871 povolilo ministerstvo osvěty městu Pehřimovu zřídit reálné gymnázium, přihlásil se do konkurzu a v září 1871 byl vybrán na profesorské místo pro přírodní vědy. Od října 1871 učil na pelhřimovském gymnáziu němčinu, zeměpis, matematiku, přírodopis a tělocvik. Hned v tom školním roce dal do pořádku knihovnu po bývalé nižší reálce. Vyřadil z ní nepotřebná díla, koupil Stallbaumovo vydání Platonových rozmluv, Wunderovo vydání Sophoklesových tragedií, všeobecnou mytologii od Dr. Vollmera, Merivaleovy dějiny římských císařů, Scherrovy dějiny literatur, Wüllnerovu experimentální fyziku aj. V dalším školním roce si ponechal již jen péči o žákovskou knihovnu. Knihy studentům půjčoval každý čtvrtek a během 10 měsíců jim půjčil 2760 titulů, ve školním roce 1873/4 změnil výpůjční den na pátek a změna se osvědčila, výpůjčky vzrostly na 3400 titulů. Ve školním roce 1875/6 půjčoval každou sobotu před polednem, ve školním roce 1880/81 každé pondělí po poledni. Patrně v dalším školním roce předal správu žákovské knihovny E. Janáčkovi a dále se jen věnoval rozšiřování přírodovědné sbírky, o kterou se začal starat rovněž krátce po nástupu do gymnázia. Před odchodem z pelhřimovského gymnázia v srpnu 1894 dále učil matematiku, fyziku a tělocvik.
Důvodem jeho odchodu bylo jmenování profesorem na gymnáziu na Vinohradech v červenci 1894. Na vinohradském gymnáziu učil matematiku a přírodopis, staral se o fyzikální kabinet. Výuku aritmetiky zajišťoval na pokračovacích průmyslových a hospodářských školách v Praze a vinohradském okrese až do podzimu 1901. Zemřel náhle 4. listopadu 1901 v 11 hodin večer na Vinohradech, pohřben byl 3 dny poté na Olšanském hřbitově.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002185.htm ]