NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Matzner, Jan, 1845-1915
Narození 22. července 1845, Písek (okr. Písek)
Úmrtí 7. listopadu 1915, Písek (okr. Písek)
Místo působení Písek (okr. Písek) - Reálka (1875-1899)

Biografická pozn. Narozen 22.7.1845 v Písku, zemřel 7.11.1915 tamtéž. Středoškolský profesor a knihovník, zeměpisné přednášky, publikace z dějin Písku.
Źivotopis Narodil se 22. července 1845 v Písku, kde byl jeho otec pekařem. V letech 1857 až 1864 docházel na písecké gymnázium a 14. srpna 1864 v něm maturoval. Pak vstoupil na filozofickou fakultu univerzity v Praze, kde tři roky studoval dějepis, zeměpis, češtinu a literaturu. Aprobace ze zeměpisu a dějepisu pro vyšší reálky, z češtiny pro nižší reálky s vyučovací řečí českou i německou dosáhl u vídeňské komise v červnu 1870. Ještě jako kandidát profesury nastoupil 12. listopadu 1867 na obecní reálku v Písku jako suplující učitel. Po třech letech byl jmenován profesorem. Do státní služby přestoupil jako profesor 1. ledna 1886, kdy reálku převzal stát, a vytrval zde až do svého penzionování na konci srpna 1906. Jako výborný znalec historie poutavě učil dějepis a pečlivě doplňoval učitelskou knihovnu, o kterou pečoval nejpozději od roku 1875 do prosince 1899, kdy si kvůli onemocnění musel vzít dovolenou do konce školního roku. Během čtvrtstoletí, kdy se staral o učitelskou knihovnu, se její fond dvojnásobně zvětšil. V roce 1898 sestavil seznam knih a publikoval jej ve Výroční zprávě c. kr. vyšší realky v Písku za školní rok 1898 na s. 3-29 a za školní rok 1899 na s. 12-31. Pilně bádal o dějinách Písku a výsledky své práce otiskoval jednak v historických časopisech, jednak ve výročních zprávách reálky. Všechny tyto statě doplnil statistickými daty, geologickými zprávami apod. a shrnul ve spisu Královské město Písek. Do Ottových Čech napsal oddíl Písecko. Zapojil se i do spolkového a veřejného života. V mladších letech byl členem spolku divadelních ochotníků a Sokola.
Řadu let vykonával funkci přísedícího ve výboru okresního zastupitelstva, byl dlouholetým členem místní i okresní školní rady, několik roků byl činný ve výboru městské spořitelny. Zemřel 7. listopadu 1915 na cévní mozkovou příhodu a pohřben byl na píseckém hřbitově 10. listopadu 1915.
Medaile a ocenění čestný měšťan písecký
školní rada (1906)
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002186.htm ]