NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Lerch, Matthäus Franz, 1834-1885
Církevní jméno Lerch, Matthäus, 1834-1885
Lerch, Franz, 1834-1885
Odkaz. forma Lerch, Matthaeus Franciscus, 1834-1885
Lerch, Matthaeus, 1834-1885
Narození 17. dubna 1834, Rankovice (okr. Cheb)
Úmrtí 14. srpna 1885, Chomutov (okr. Chomutov)
Místo působení Chomutov (okr. Chomutov) - Vereinigte Communal-Mittelschulen (1874-)

Biografická pozn. Narozen 17. 4. 1834 v Rankovicích, zemřel 14. 8. 1885 v Chomutově. ThDr., kněz řádu cisterciáků, středoškolský profesor a knihovník. Autor prací z oblasti teologie a empirické psychologie.
Źivotopis Narodil se 17. dubna 1834 v Rankovicích (nyní část obce Teplá) a pokřtěn byl jménem František. V září 1854 vstoupil do cisterciáckého kláštera v Oseku, po čtyřech letech složil slavné sliby a přijal řádové jméno Matyáš. Po absolvování teologického studia byl v červenci 1860 vysvěcen na kněze. Od školního roku 1861/62 učil na chomutovském gymnáziu náboženství, filozofickou propedeutiku a němčinu. Pro výuku němčiny na všech gymnáziích složil na jaře 1874 v Praze rozšiřující učitelskou zkoušku. V té době již užíval titul doktora teologie, který mu byl udělen při promoci v Karolinu v červenci 1868. Kromě výuky se od školního roku 1874/75 staral o žákovskou knihovnu a od dalšího školního roku i o učitelskou knihovnu. Zatímco žákovskou knihovnu předal již v roce 1876 A. Köhlerovi, jako správce učitelské knihovny je uváděn i v programu za školní rok 1878/79. Byl literárně aktivní, nepsal jen odborná pojednání do školních programů, ale v roce 1871 vydal ve Vídni práci Das Wesen der Menschenseele. V roce 1877 mu vyšla ve Vídni další publikace, a to dvousetstránková kniha Die Kirche Christi. Eine Apologi des Christentums wie sie sein soll. Napsal ji bez informování svých nadřízených a bez jejich svolení, což mu způsobilo u litoměřické konzistoře problémy. Ani recenze knihy otištěná v Časopise katolického duchovenstva mu nebyla příliš příznivá. Částí odborné veřejnosti byl přijímán s uznáním, což se projevilo jmenováním za úředního konzervátora historických památek v roce 1882.
Zemřel náhle na mozkovou mrtvici 14. srpna 1885 ve 23 hodin v Chomutově. Pohřben byl dva dny poté. mrtvice v 11 hod. v noci, pohřben 2 dny poté.
Další info URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 21 / 000002195.htm ]