NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Czermak, Franz, 1834-1911
Narození 23. září 1834, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 11. července 1911, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Naturforschender Verein (1864-1870)

Biografická pozn. Narozen 23.9.1834 v Brně, zemřel 11.7.1911 tamtéž. PhDr., chemik a knihovník.
Źivotopis Narodil se 23. září 1834 v Brně, kde byl jeho otec krejčím a měl krámek u kostela. Odborné vzdělání získal v letech 1853 až 1858 na technickém učilišti v Brně. Na něm pak pokračoval do roku 1860 jako asistent všeobecné chemie. V té době byl členem přírodovědné sekce při Moravsko-slezské společnosti pro povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy a spolu s několika dalšími jejími členy založil v roce 1861 Přírodovědný spolek (Naturforschender Verein). Byl také členem moravského živnostenského spolku a v letech 1863 až 1867 členem správní rady tohoto spolku. Více se však zasloužil o rozvoj Přírodovědného spolku. Když v lednu 1864 požádal dosavadní knihovník J. Nave zproštění funkce knihovníka kvůli nemoci, převzal péči o knihovnu Přírodovědného spolku. Ta v té době obsahovala již tisíc svazků, řada z nich byly dary od Czermaka. V prosinci 1864, kdy byl zvolen i do funkce hospodáře spolku, radostně ohlásil, že se mu podařilo dvojnásobně zvýšit počet svazků. V té době už opět působil na technickém učilišti, tentokrát jako soukromý docent pro analytickou chemii, přičemž údajný doktorát z filozofie mu byl udělen buď na univerzitě v Kielu, nebo v Rostocku. Funkci knihovníka zastával do listopadu 1870 a během výkonu této funkce nejen knihovnu bohatě zásobil svými knižními dary, ale koupil také pro ni dvě velké skříně. V tu dobu byla nejvíce využívanou veřejnou knihovnou v Brně. V roce 1871 odjel do Vídně, aby složil učitelské zkoušky na středních školách. To se mu sice s určitými obtížemi podařilo, ale přesto na žádnou střední školu nenastoupil, aby nezabíral místo potřebnějším.
Vyprávělo se o něm, že je podivín, který ze svého honoráře ve výši 360 zlatých předal svému sluhovi za pomoc 300 zlatých. Podobně štědrý byl i ke spolkové knihovně. V roce 1872 daroval 45 zlatých na nákup další skříně, v roce 1874 zajistil vypracování rukopisu katalogu knihovny, který pak spolek vydal v roce 1875, v roce 1876 zaplatil za vazbu nevázaných knihovních přírůstků. To již několik let zastával funkci sekretáře spolku a v dalších letech byl opakovaně volen do této funkce. Za zásluhy o Přírodovědný spolek byl později zvolen čestným členem. Ne všechny odborné knihy daroval spolku, z části z nich vytvořil soukromou sbírku. Tu pak odkázal ekonomovi spolku. Univerzálním dědicem ostatního svého majetku v hodnotě přes milion zlatých učinil vídeňskou akademii věd. Zemřel 11. července 1911 ve 3 hodiny ráno v Brně na rakovinu žaludku. Pohřben byl 13. července 1911 na ústředním brněnské hřbitově, skupina 21, hrob č. 86.
Medaile a ocenění odhalení pomníku na hřbitově (1914)
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002206.htm ]