NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bergmann, František, 1877-1941
Narození 26. června 1877, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 25. září 1941, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Černovice (Ukrajina) - Universitätsbibliothek (1903-1905)
Brno (okr. Brno-město) - Universitní knihovna (nyní Moravská zemská knihovna) (1920-1938)

Biografická pozn. Narozen 26.6.1877 v Praze, zemřel 25.9.1941 v Praze. PhDr., středoškolský profesor, knihovník, práce z oboru.
Źivotopis Narodil se 26. června 1877 v Praze, kde byl otec nejprve zednickým mistrem a později se vypracoval na stavitele. Po maturitě na pražském gymnáziu v Křemencové ulici začal od roku 1897 studovat na lékařské fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, ale po prvním roce přešel na filozofickou fakultu české Karlo-Ferdinandovy univerzity. V červenci 1901 byl promován doktorem filozofie. Od podzimu 1901 až do roku 1903 vyučoval na středních školách v Kroměříži a v Uherském Hradišti. V letech 1903 až 1905 byl zaměstnán v univerzitní knihovně v Černovicích. Po roce 1918 učil na gymnáziu v Trenčíně. Od 20. května 1920, když se začala v Brně budovat univerzitní knihovna, pracoval v ní a byl jejím vrchním knihovníkem. Po spojení se Zemskou knihovnou moravskou byl zaměstnancem Zemské a universitní knihovny v Brně až do roku 1938, kdy odešel do penze. Po dr. Josefu Kratochvilovi služebně nejstarší zastával v Zemské a universitní knihovně v Brně stále druhou až třetí pozici. V letech 1922 až 1928 byl knihovníkem I. třídy, poté vrchním komisařem archivní a knihovní služby a od roku 1933 radou archivní a knihovní služby. Patřil mezi uznávané knihovníky a filology. Byl členem jak Spolku československých knihovníků a jich přátel, tak i Jednoty českých filologů. Pro Soupis cizojazyčných periodik zpracoval časopisecký fond univerzitní knihovny. Jeho rukama prošly tisíce svazků, které pečlivě prohlédl. V knihovně objevil několik dosud neznámých tisků, některé byly v té době unikáty. Sestavil rovněž seznam rukopisů a určil cenné zbytky latinských rukopisů.
Na výstavě soudobé kultury, která se konala v Brně v roce 1928, byl jedním z tvůrců expozice o vědeckém knihovnictví. Psal odborné texty do časopisů ČMM, Bibliofil, Slovanská knihověda, Grafický obzor a Listy filologické, v nichž publikoval objevné texty o staročeském hláskosloví a pravopise. Byl dlouholetým spolupracovníkem Lidových Novin, v nichž otiskl úvahu o katalogizačních pravidlech (5.6.1921), o souborném katalogu všech brněnských knihoven (24.6.1921), o výtisku Biblia pauperum z let 1450—1460 (20.1.1926), o stavbě velké knihovny pro Brno (30. a 31.1.1929) či o knihovně Hodických z Hodějova (28.12.1938). Pojilo ho přátelství s mnoha spisovateli. Zemřel 25. září 1941 v Praze, pohřben byl o čtyři dny později.
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 22 / 000002219.htm ]